Lättläst för era anställda

Under kooperativa tjänstepensioner under privat har vi samlat alla sidor som rör era anställdas tjänstepension och de olika avtalen inom KTP 1, KTP 2, GTP, ITP 1 och Pensionsplan.
Pensionen kommer från flera olika håll, dels som allmän pension (inklusive premiepension) från staten, dels som avtals-/tjänstepension från arbetsgivaren.

Många har även ett privat pensionssparande i fond- eller traditionell pensionsförsäkring. Här kan du läsa enkel och lätt information om pensionen.

Här kan era anställda hitta information om:

  • Tjänstepensionen Information om KTP 1, KTP 2, GTP, ITP och Pensionsplan.
  • Försäkringsskyddet i avtalsförsäkringarna (Dödsfall, sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada och utlandsstjänstgöring)
  • Villkor för både tjänstepension och försäkringsskydd

Den allmänna delen av din anställdes pension har staten hand om. För de allra flesta är det den största delen av pensionen.

Pensionsmyndigheten sköter den allmänna pensionen. Varje år skickar Pensionsmyndigheten ett orange kuvert till den anställde. I kuvertet står det hur mycket som kommer utbetalas i pension. När man börjar arbeta och får lön och betalar skatt så börjar du som arbetsgivare att betala in pengar till den allmänna pensionen.

Varje år betalar du som arbetsgivare in 18,5 % av lönen till den allmänna pensionen. 16 % går till inkomstpensionen. 2,5% går till premiepensionen.

Din anställde tjänar också in pengar till sin allmänna pension om han/hon studerar, är föräldraledig eller när man har sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Garantipension:
Garantipensionen är för den som arbetat lite eller tjänat mindre pengar. Alla får inte garantipension. Mer finns att läsa på Pensionsmyndighetens hemsida.

Du som arbetsgivare betalar varje år in pengar till din anställdes tjänstepension. Det handlar om tusentals kronor som avsätts varje år och tjänstepensionen blir därför en viktig del av den framtida ekonomin som pensionär.

Tjänstepensionen är olika för olika tjänster. Arbetsgivarna och fackförbunden bestämmer hur mycket som avsätts.

Privat pensionssparande är frivilligt, men för att få en god ekonomi även i framtiden kan det vara bra att spara till pensionen på egen hand.

När du slutar arbeta kommer du att få allmän pension och tjänstepension. För många innebär pensioneringen en kännbar sänkning av inkomsten den dag man går i pension. Därför kan det vara klokt att komplettera den allmänna pensionen och tjänstepensionen med någon form av privat sparande för framtida behov, det kan vara banksparande, investeringssparkonto, sparande i din bostad eller annat.

Vill du ha hjälp med att hitta ett alternativ till ditt privata pensionssparande kan vi hjälpa dig - kontakta vår kundservice på 020-485 485.

I Sverige finns ingen bestämd ålder för när man ska gå i pension och sluta arbeta. Den anställde kan ta ut hela sin tjänstepension eller bara delar av den.

När man väljer att arbeta flera år får man mer pengar i pension. Då hinner mer pengar tjänas in till pensionen. De år som du har kvar att använda pensionen på blir också färre. Det gör att mer pengar kan betalas ut.

Funderar den anställde på att gå i pension ska hen tala med sin arbetsgivare. Man kan ta ut sin allmänna pension från det man fyllt 61 år. Man ansöker själv om detta hos Pensionsmyndigheten.

Efterlevandepension är en trygghet för hela familjen. I tjänstepensionen har den anställde flera skydd som kan hjälpa familjen om man dör innan man går i pension. Du som arbetsgivare betalar in bl a efterlevandepension.

Det finns även möjlighet att välja återbetalningsskydd på vissa av försäkringarna. Om den anställde avlider innan pensionsålder finns även en summa pengar som betalas ut till familjen.