Nya regler i försäkringsavtalslagen (FAL)

- för hantering av dödsfall

Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler i försäkringsavtalslagen (FAL) som påverkar hanteringen av anmälan av dödsfall till tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

De nya reglerna tydliggör att vi som försäkringsbolag på ett lämpligt sätt ska kontrollera om det inträffat ett dödsfall som utgör försäkringsfall och de nya reglerna ska minska risken att de efterlevande går miste om rätten till försäkringsersättning.

När det rör tjänstegrupplivförsäkringen saknar Folksam i många fall uppgift om personnummer på de försäkrade. Därför är vi beroende av att ni som arbetsgivare bevakar och anmäler om någon av de försäkrade har avlidit. Med anledning av de nya reglerna har vi gjort en förtydligande om att arbetsgivaren ska bevaka och kontrollera om försäkrad avlider, se punkt 5 i försäkringsvillkoren.

Mer information om ändringarna finns i det informationsbrev som skickats till berörda arbetsgivare.