Tryggandeformer

Företagens ålderspensionsutfästelser kan tryggas i Folksam på olika sätt.
Dessa är tryggandeformerna som finns tillgängliga. Du läsa mer om respektive tryggandeformer nedan.

Dessa är tryggandeformerna som finns tillgängliga:

  • Försäkring i Folksam Liv
  • Kontoavsättning
  • Avsättning till egen pensionsfond i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse
Tryggandeformen Försäkring innebär att ålderspensionsutfästelserna försäkras i Folksam Liv:

Tryggandeformen försäkring

  • Ålderspensionen för tjänstemän kan försäkras i Folksam Liv
  • Så länge den försäkrade är anställd betalar företaget varje månad en premie till Folksam Liv
  • Folksam Liv förvaltar inbetalda pensionsmedel och betalar ut ålderspensionen
Tryggandeformen ”kontoavsättning” innebär att ålderspensionsutfästelserna tryggas genom skuldföring i egen balansräkning.
Tryggandeformen ”avsättning till pensionsstiftelse” innebär att ålderspensionsutfästelserna tryggas genom avsättning till en egen pensionsfond i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse