Tryggandeformer

Företagens ålderspensionsutfästelser kan tryggas i Folksam på olika sätt.
Dessa är tryggandeformerna som finns tillgängliga. Du läsa mer om respektive tryggandeformer nedan.

Dessa är tryggandeformerna som finns tillgängliga:

 • Försäkring i Folksam Liv
 • Kontoavsättning
 • Avsättning till egen pensionsfond i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse
Tryggandeformen Försäkring innebär att ålderspensionsutfästelserna försäkras i Folksam Liv:

Tryggandeformen försäkring

 • Ålderspensionen för tjänstemän kan försäkras i Folksam Liv
 • Så länge den försäkrade är anställd betalar företaget varje månad en premie till Folksam Liv
 • Folksam Liv förvaltar inbetalda pensionsmedel och betalar ut ålderspensionen
Tryggandeformen ”kontoavsättning” innebär att ålderspensionsutfästelserna tryggas genom skuldföring i egen balansräkning.
 • Endast ålderspensionen för tjänstemän kan tryggas på detta sätt
 • Företaget skuldför kapitalvärdet av utlovade ålderspensioner i sin egen balansräkning på kontot "Avsättningar för pensioner"
 • Kreditförsäkring i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, krävs
Tryggandeformen ”avsättning till pensionsstiftelse” innebär att ålderspensionsutfästelserna tryggas genom avsättning till en egen pensionsfond i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.
 • Ålderspensionen tryggas genom avsättning till egen pensionsfond i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse
 • Endast ålderspensionen för tjänstemän (KTP) kan tryggas på detta sätt
 • Varje medlemsföretag har sitt eget fack i pensionsstiftelsen där de måste avsätta medel som pant för pensionsåtaganden
 • Behållningen i facket måste vid varje årsskifte vara minst lika stor som pensionsskulden
 • Pensionsstiftelsen förvaltar pensionsmedlen
 • Pensionen utbetalas för företagets räkning av pensionsstiftelsen
 • För nya företag krävs kreditförsäkring i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
 • Vid varje årsskifte framställs en avräkning för företaget där pensionsfondens och pensionsskuldens definitiva värden redovisas. Med avräkningen följer bl.a. förteckning över företagets anställda, sjukpensionärer, tidigare anställda (fribrevshavare) och ålderspensionärer
 • Pensionsfonden påverkas bl.a. av avkastningen. Under året beräknas denna som en prognosränta, som anpassas kontinuerligt till den förväntade kapitalavkastningen i stiftelsen under innevarande år

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse