Våra utbildningar

– kursanmälan för medlemmar i KFO

Här nedan kan du anmäla dig till den kurs som gäller för ditt avtalsområde.
I höst håller vi i en kurs i Stockholm den 26 oktober. Du kan anmäla dig nedan och vill du veta mer om innehållet så finns fördjupad information på KFOs hemsida
 
För att vi ska göra kurserna så bra som möjligt är det viktigt att du anger vilken valcentral eller försäkringsgivare du rapporterar till.

Varmt välkommen!