Våra utbildningar

– kursanmälan för medlemmar i KFO

Här nedan kan du anmäla dig till den kurs som gäller för ditt avtalsområde.
För att vi ska göra kurserna så bra som möjligt är det viktigt att du anger vilken valcentral eller försäkringsgivare du rapporterar till.

Du kan läsa mer om innehållet på KFOs hemsida.

KFOs webbplats

Vårens kurser 2017

Kurs Datum/plats Sista anmälningsdag
Pensioner och försäkringar inom KFO/PTK-avtalet 4 maj Stockholm 21 april
Pris
Pris per kurstillfälle är 500 kronor exklusive moms. I priset för en heldagskurs ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation.

Betalning
Kursavgiften betalas efter genomförd kurs. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar.

Avbokning och återbud
Anmälan är bindande. Om avbokning görs eller återbud lämnas 2-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Om avbokning sker senare än 2 veckor debiteras hela kursavgiften. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få antal deltagare.

Avbokning anmäls via e-post: utbildning@folksam.se. Du kan överlåta din anmälan till någon annan person inom organisationen.

Övrigt
Alla våra kurser startar 09.30 och slutar 16.00 om inte annat anges. Vid anmälan kan du ange eventuella allergier och eventuella behov av hjälpmedel.