Årsrapportering 2023

Årsrapportering på Arbetsgivarwebben kommer inte att vara öppen den 1 januari 2024. Vi jobbar för fullt med att få alla uppgifter på plats. Vi kommer att flytta fram årsrapporteringen några veckor i januari.

Folksam skickar nu ut brev om att ni som arbetsgivare ska rapportera era årsuppgifter 2023 senast den 31 januari 2024. Varje år ska du som arbetsgivare meddela oss årslönesumman för alla anställda.

Du ska även rapportera vilka anställda som enbart har tjänstegrupplivförsäkring (TGL). De uppgifter som du redovisar blir underlag för vår debitering av de anställdas gruppförsäkringar.

Nyheter för 2023

  • Årsuppgifter byter namn till Årsrapportering.
  • Nya rutiner för att rapportera TGL. Fler grupper av anställda ska ingå i rapporteringen. Ni som arbetsgivare behöver inte fylla i blanketten Anmälan av tjänsteman till Tjänste- och Avtalsgrupplivförsäkring (TGL/AGL) E04. Instruktioner för vem/vilka ni ska rapportera framgår när ni har loggat in på Arbetsgivarwebben.
  • Inga tillfälliga lösenord för att logga in kommer att skickas ut. Ni loggar in med BankID. Saknar ni inloggning måste ni fylla i blanketten Anmälan/Ändring om behörighet till Arbetsgivarwebben.
  • Anpassade instruktioner finns på Arbetsgivarwebben, vi skickar inte ut några instruktioner separat.

Rapporteringen kan du enkelt göra på internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner för arbetsgivare.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss. Du når oss enklast och snabbast via telefon 0771-485 485 men kan även nå oss via e-post arsuppgifter@folksam.se