Avgifter för tjänstemän

Avgifter för tjänstemännens försäkringar varierar. Storleken på KTP-premien beror bland annat på avtalsområde, ålder, årslön samt hur mycket tjänstetid den anställde har.
I vissa fall tittar man även på vad man tjänat in från tidigare arbeten.

Premier för KTP 2

2024

Övriga avgifter år 2024:

Fremia-PTK*

 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal Omstella 0,65 % av årslönesumman
 • LFU 6,70 kronor kronor per resdag eller 442 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år

*Kollektivavtal med följande fackförbund:

Fremia-Unionen
Fremia-Ledarna
Fremia-KTF
Fremia-Sv. Ingenjörer
Fremia-SJF
Fremia-Jusek/Akademikerförbunden
Fremia-LF/LR/Vision
Fremia-Vårdförbundet/Vision

Fremia-Handels (Tjänstemän)

 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal Omstella 0,65 % av årslönesumman
 • LFU 6,70 kronor per resdag eller 442 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år

Fremia-Unionen (Hängavtal* )

 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal Omstella 1,05 % av årslönesumman

*Kollektivavtal med följande fackförbund:

Fremia-Ledarna
Fremia-Vision/TTLF
Fremia-SSR
Fremia-Handels
Fremia-DIK
Fremia-Akavia

Fremia-Handels (Folkrörelse)

 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal Omstella 0,65 % av årslönesumman
 • LFU 6,70 kronor per resdag eller 442 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år

Fremia-Kommunal (Skola/HVO)

 • AGL 0,30% av årslönesumman
 • TFA 0,01% av årslönesumman
 • Omställningsavtal CIKO 0,49% av årslönesumman
 • LFU 6,70 kronor per resdag eller 442 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år

Fremia-Forena/Handels/Sacoförbund

 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • LFU 6,70 kronor per resdag eller 442 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år

AFO-Handels

 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TFA 0,03 % av årslönesumman (Fora debiterar denna avgift för vissa arbetsgivare)
 • AGB 0,05 % av årslönesumman
 • Trygghetsavtal AFO-Handels 0,00 % av årslönesumman

SUA-Handels

 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • Trygghetsavtal AFO-Handels 0,00 % av årslönesumman
Försäkringar Avgift
Avgångsbidragförsäkring AFO-Handels (AGB) 0,05%
Avtalsgrupplivförsäkring AFO-Handels (AGL) 0,05%
Avtalsgrupplivförsäkring Fremia-LO (AGL) 0,30%
Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (LFU)
6,70 kronor per resdag eller 442 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
Omställningsavtal Fremia-PTK (Omstella) 0,65%
Omställningsavtal Fremia-PTK (Omstella, hängavtal) 1,05%
Omställningsavtal KFO-LO (CIKO) Kommunal 0,49%
Tjänstegrupplivförsäkring BAO-Finansförbundet (TGL) 25 kronor per månad och anställd
Tjänstegrupplivförsäkring Fremia-PTK (TGL) 50 kronor per månad och anställd
Tjänstegrupplivförsäkring Sv. Näringliv-PTK (TGL) 25 kronor per månad och anställd
Tjänstegrupplivförsäkring utan kollektivavtal (TGL) 25 kronor per månad och anställd
TGL Fortsättningsförsäkring 540 kroner per år
Trygghetsfond AFO-Handels 0,00%
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Fremia-PTK (TFA)
0,03%
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Fremia-LO (TFA)
0,01%
Kollektivavtalade avgifter Avgift Kollektivavtal Övrig info
Fastighetsbranchens utbildningsnämnd (FU) 0,050% Kollektivavtal mellan Fremia och Akademikerförbunden, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Unionen. FUs uppdrag är att företräda branschen i utbildnings‐ och arbetsmarknadsfrågor gentemot beslutsfattare, myndigheter och andra samhällsorgan och att verka för ändamålsenlig utbildning och kompetensförsörjning, exempelvis validering.
Handelns utveklingsråd (HUR) 0,035% Kollektivavtal mellan Fremia och Handelsanställdas förbund, Sveriges Ingenjörer. Avgiften går till Handelsrådet för att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen.
Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) 0,0625% Kollektivavtal mellan Fremia och Transportarbetareförbundet. Nämnden arbetar inom områdena rekrytering av ungdomar till transportutbildning, yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön.
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal Omstella 0,65 % av årslönesumman
 • LFU 6,40 kronor kronor per resdag eller 420 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år

*Kollektivavtal med följande fackförbund:

Fremia-Unionen
Fremia-Ledarna
Fremia-KTF
Fremia-Sv. Ingenjörer
Fremia-SJF
Fremia-Jusek/Akademikerförbunden
Fremia-LF/LR/Vision
Fremia-Vårdförbundet/Vision

 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • LFU 6,40 kronor per resdag eller 420 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • LFU 5,15 kronor per resdag eller 340 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal CIKO 0,65 % av årslönesumman
 • LFU 640 kronor per resdag eller 420 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal TRS 0,65 % av årslönesumman
 • LFU 6,40 kronor per resdag eller 420 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • AGL 0,30 % av årslönesumman
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal CIKO 0,49% av årslönesumman
 • LFU 6,40 kronor per resdag eller 420 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal Omstella 1,05 % av årslönesumman
 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TFA 0,05 % av årslönesumman (Fora debiterar denna avgift för vissa arbetsgivare)
 • AGB 0,05 % av årslönesumman
 • Trygghetsavtal AFO-Handels 0,00 % av årslönesumman
 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Trygghetsavtal AFO-Handels 0,00 % av årslönesumman
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal TRS 0,20 % av årslönesumman
 • LFU 5,15 kronor per resdag eller 340 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal CIKO 0,20 % av årslönesumman
 • LFU 5,15 kronor per resdag eller 340 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal TRS 0,20 % av årslönesumman
 • LFU 5,15 kronor per resdag eller 340 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • AGL 0,20 % av årslönesumman
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal CIKO 0,20% av årslönesumman
 • LFU 5,15 kronor per resdag eller 340 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TFA 0,05 % av årslönesumman (Fora debiterar denna avgift för vissa arbetsgivare)
 • AGB 0,05 % av årslönesumman
 • Trygghetsavtal AFO-Handels 0,00 % av årslönesumman
 • Medlemsolycksfall Fritid (GF17500) 0,32 % av årslönesumman
 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Trygghetsavtal AFO-Handels 0,00 % av årslönesumman
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal TRS 0,20 % av årslönesumman
 • LFU 5,15 kronor per resdag eller 340 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal CIKO 0,20 % av årslönesumman
 • LFU 5,15 kronor per resdag eller 340 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal TRS 0,20 % av årslönesumman
 • LFU 5,15 kronor per resdag eller 340 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • LFU 5,15 kronor per resdag eller 340 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TFA 0,05 % av årslönesumman (Fora debiterar denna avgift för vissa arbetsgivare)
 • AGB 0,06 % av årslönesumman
 • Trygghetsavtal AFO-Handels 0,00 % av årslönesumman
 • Medlemsolycksfall Fritid (GF17500) 0,31 % av årslönesumman
 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TFA 0,05 % av årslönesumman
 • Trygghetsavtal AFO-Handels 0,00 % av årslönesumman
 • TGL 34 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal TRS 0,20 % av årslönesumman
 • LFU 3,85 kronor per resdag eller 254 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TGL 34 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal CIKO 0,20 % av årslönesumman
 • LFU 3,85 kronor per resdag eller 254 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TGL 34 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • LFU 3,85 kronor per resdag eller 254 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TGL 34 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal CIKO 0,20 % av årslönesumman
 • Omställningsavtal TRS 0,20 % av årslönesumman
 • LFU 3,85 kronor per resdag eller 254 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TFA 0,03 % av årslönesumman (Fora debiterar denna avgift för vissa arbetsgivare)
 • AGB 0,06 % av årslönesumman
 • Trygghetsavtal AFO-Handels 0,00 % av årslönesumman
 • Medlemsolycksfall Fritid (GF17500) 0,31 % av årslönesumman