Avgifter för tjänstemän

Avgifter för tjänstemännens försäkringar varierar. Storleken på KTP-premien beror bland annat på avtalsområde, ålder, årslön samt hur mycket tjänstetid den anställde har.
I vissa fall tittar man även på vad man tjänat in från tidigare arbeten.

Avtalsförsäkringar som tillkommer:

Utöver dessa avgifter kan avgift för omställningsavtal eller trygghetsfond tillkomma.
 • TGL 34 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • LFU 3,85 kronor per resdag eller 254 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TGL 34 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • LFU 3,85 kronor per resdag eller 254 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • TGL 34 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • LFU 3,85 kronor per resdag eller 254 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • LFU 3,85 kronor per resdag eller 254 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TFA 0,03 % av årslönesumman (Fora debiterar denna avgift för vissa arbetsgivare)
 • AGB 0,06 % av årslönesumman