Avgifter för tjänstemän

Avgifter för tjänstemännens försäkringar varierar. Storleken på KTP-premien beror bland annat på avtalsområde, ålder, årslön samt hur mycket tjänstetid den anställde har.
I vissa fall tittar man även på vad man tjänat in från tidigare arbeten.

Avtalsförsäkringar som tillkommer:

Utöver dessa avgifter kan avgift för trygghetsavtal eller trygghetsfond tillkomma.
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • LFU 1,75 kronor per resdag eller 115 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • Fortsättningsförsäkring för TGL 900 kronor per år (med premieskatt), om premien betalas av arbetsgivaren
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • LFU 1,75 kronor per resdag eller 115 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • Fortsättningsförsäkring för TGL 900 kronor per år (med premieskatt), om premien betalas av arbetsgivaren
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • LFU 1,75 kronor per resdag eller 115 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • Fortsättningsförsäkring för TGL 900 kronor per år (med premieskatt), om premien betalas av arbetsgivaren
 • TGL 50 kronor per månad och anställd
 • TFA 0,03 % av årslönesumman
 • LFU 1,75 kronor per resdag eller 115 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år
 • Fortsättningsförsäkring för AGL 900 kronor per år (med premieskatt), om premien betalas av arbetsgivaren
 • AGL 0,05 % av årslönesumman
 • TFA 0,03 % av årslönesumman (Fora debiterar denna avgift för vissa arbetsgivare)
 • AGB 0,12 % av årslönesumman
 • Fortsättningsförsäkring för AGL 900 kronor per år (med premieskatt), om premien betalas av arbetsgivaren