Deltidspensionspremier för KFO medlemmar

Medlemmar i Arbetsgivareföreningen KFO, och som omfattas av kollektivavtal inom något av KFO-områdena Industri, Visita, Tjänsteföretag, Ideella organisationer, Journalist, Handels Tjänstemän, KTF, Folkrörelseavtal eller Akademiker inom Folkrörelsen.

Enligt avtalen ska arbetsgivaren avsätta en så kallad deltidspensionspremie till de anställda. Deltidspensionspremien innebär att en viss procent, beroende på avtalstillhörighet, av den pensionsmedförande lönen avsätts som en komplettering till den anställdes befintliga KTP-försäkring.

1 april 2014 – 30 mars 2015
Deltidspensionspremien ska vara 0,2 %.
1 april 2015 – 31 mars 2016
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %.
1 april 2016 – 31 mars 2017
Deltidspensionspremien ska vara 0,7 %.
1 april 2017 – 31 mars 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,9 %
Från 1 april 2019 – 31 oktober 2020
Deltidspensionspremien ska vara 1,2 %
Från 1 november 2020
Deltidspensionspremien ska vara 1,6%

Från 1 april 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %

Från 1 april 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %

1 juni 2016 – 30 maj 2017
Deltidspensionspremien ska vara 0,2 %
1 juni 2017 – 30 maj 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,4 %
Från 1 juni 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,6 %

Från 1 april 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %

Från 1 april 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,4 %

Från 1 april 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %

Från 1 oktober 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %

Från 1 oktober 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %

Från 1 oktober 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %