Deltidspensionspremier för Fremia-medlemmar

Medlemmar i Arbetsgivareföreningen Fremia, och som omfattas av kollektivavtal inom något av Fremia-områdena Industri, Visita, Tjänsteföretag, Ideella organisationer, Journalist, Handels Tjänstemän, KTF, Folkrörelseavtal eller Akademiker inom Folkrörelsen.

Enligt avtalen ska arbetsgivaren avsätta en så kallad deltidspensionspremie till de anställda. Deltidspensionspremien innebär att en viss procent, beroende på avtalstillhörighet, av den pensionsmedförande lönen avsätts som en komplettering till den anställdes befintliga KTP-försäkring.

Från 1 oktober 2019 – 30 april 2021
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %
Från 1 maj 2021 – 30 september 2022
Deltidspensionspremien ska vara 0,8 %
Från 1 oktober 2022 – 30 september 2023
Deltidspensionspremien ska vara 1,2 %
• Från 1 oktober 2023 – 30 september 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,3%
• Från 1 oktober 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,6%

1 april 2019 – 31 oktober 2020
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %
1 november 2020 – 31 mars 2022
Deltidspensionspremien ska vara 0,8 %
Från 1 april 2022
Deltidspensionspremien ska vara 1,2 %
• Från 1 april 2022 – 31 mars 2023
Deltidspensionspremien ska vara 1,2 %
• Från 1 april 2023 – 31 mars 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,3 %
• Från 1 april 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,6 %

1 oktober 2019 – 30 april 2021
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %
1 maj 2021 – 30 september 2022
Deltidspensionspremien ska vara 0,8 %
Från 1 oktober 2022 – 30 september 2023
Deltidspensionspremien ska vara 1,2 %
Från 1 oktober 2023 – 30 september 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,3%
Från 1 oktober 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,6%

1 april 2019 – 31 oktober 2020
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %
1 november 2020 – 31 mars 2022
Deltidspensionspremien ska vara 0,8 %
Från 1 april 2022
Deltidspensionspremien ska vara 1,2 %
• Från 1 april 2022 – 31 mars 2023
Deltidspensionspremien ska vara 1,2 %
•  Från 1 april 2023 – 31 mars 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,3 %
• Från 1 april 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,6 %

Från 1 oktober 2019 – 30 april 2021
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %
Från 1 maj 2021 – 30 september 2022
Deltidspensionspremien ska vara 0,8 %
Från 1 oktober 2022 – 30 september 2023
Deltidspensionspremien ska vara 1,2%
Från 1 oktober 2023 – 30 september 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,3%
Från 1 oktober 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,6%

  • Från 1 juli 2024 – 31 maj 2025
    Deltidspensionspremien ska vara 0,6%
  • Från 1 juni 2025
    Deltidspensionspremien ska vara 1,0%

• Från 1 april 2019 – 31 oktober 2020  
Deltidspensionspremien ska vara 0,4 %
• Från 1 november 2020 – 31 mars 2022 
Deltidspensionspremien ska vara 0,7 %
• Från 1 april 2022 – 31 mars 2024 
Deltidspensionspremien ska vara 1,1 %
• Från 1 april 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,3%

1 juni 2016 – 30 maj 2017
Deltidspensionspremien ska vara 0,2 %
1 juni 2017 – 30 maj 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,4 %
Från 1 juni 2019 – 31 december 2020
Deltidspensionspremien ska vara 0,6 %
Från 1 januari 2021
Deltidspensionspremien ska vara 1,1 %
• Från 1 januari 2021 – 31 maj 2023
Deltidspensionspremien ska vara 1,1 %
• Från 1 juni 2023 – 31 maj 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,3 %
• Från 1 juni 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,5 %

Från 1 april 2019 – 31 oktober 2020
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %
Från 1 november 2020 – 31 mars 2022
Deltidspensionspremien ska vara 0,8 %
Från 1 april 2022
Deltidspensionspremien ska vara 1,2 %
• Från 1 april 2022 – 31 mars 2023
Deltidspensionspremien ska vara 1,2 %
• Från 1 april 2023 – 31 mars 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,4 %
• Från 1 april 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,6 %

1 april 2014 – 30 mars 2015
Deltidspensionspremien ska vara 0,2 %.
1 april 2015 – 31 mars 2016
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %.
1 april 2016 – 31 mars 2017
Deltidspensionspremien ska vara 0,7 %.
1 april 2017 – 31 mars 2019
Deltidspensionspremien ska vara 0,9 %
Från 1 april 2019 – 31 oktober 2020
Deltidspensionspremien ska vara 1,2 %
Från 1 november 2020 – 31 mars 2023
Deltidspensionspremien ska vara 1,6 %
Från 1 april 2023 – 31 mars 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,8 %
Från 1 april 2024
Deltidspensionspremien ska vara 2,0 %

1 april 2019 – 31 oktober 2020
Deltidspensionspremien ska vara 0,5 %
1 november 2020 – 31 mars 2022
Deltidspensionspremien ska vara 0,8 %
Från 1 april 2022 –  31 mars 2023
Deltidspensionspremien ska vara 1,2 %
• Från 1 april 2023 – 31 mars 2024
Deltidspensionspremien ska vara 1,8 %
• Från 1 april 2024
Deltidspensionspremien ska vara 2,0 %