Inkassohantering

Sker genom Intrum Justitia

Folksam har valt att samarbeta med Intrum Justitia vid inkassohantering av obetalda fakturor.
Vid betalning är det viktigt att du anger alla fakturanummer och eventuella kreditfakturanummer som betalningen avser.

Vi skickar en påminnelse cirka sju dagar efter förfallodagen.

Av påminnelsen framgår sista betalningsdag innan ärendet lämnas vidare till Intrum Justitia för inkasso.

Du som betalar i tid berörs naturligtvis inte av detta!