Ny gruppförsäkringspremie

Från och med den 1 januari 2014 finns det en ny avtalsförsäkring som stärker skyddet för anställda som är föräldralediga.

Försäkringen heter Föräldrapenningtillägg (FPT) och innebär att den som är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan få en kompletterande ersättning. Det är avtalsparterna KFO och LO som har kommit överens om försäkringen. Försäkringsgivare för FPT är AFA Försäkring.

Premien för FPT är noll kronor under 2014.

Får ni redan idag en faktura från Folksam kooperativa tjänstepensioner så är premien tillagd till övriga gruppförsäkringar på nästkommande faktura.

Om ni tidigare inte har fakturerats av Folksam kooperativa tjänstepensioner kommer ni att få en faktura från dem i det fall premien ändras och blir större än noll kronor.

Pensionsvalet PV och Folksam kooperativa tjänstepensioner har tillsammans valt att fakturera premien på detta sätt. Övriga försäkringar och avgifter kommer att debiteras som tidigare.