Tjänstegruppliv

— vad ingår i TGL?

Rapportering av antal anställda är det underlag som behövs för att fastställa slutlig premie av föregående års Tjänstegruppliv (TGL) samt beräkna och fakturera era preliminära premier för innevarande år .

Här är anvisningar om vilka anställda som ska ingå. Uppgifterna lämnas enkelt på Folksams internettjänst. Efter att ni loggat in finns instruktioner vem ni ska rapportera till Tjänstegruppliv (TGL).

Vi ber er fylla i antalet anställda som har omfattats av försäkringen per månad under föregående år. Försäkringen gäller för anställda från 18 års ålder och som har arbetat minst 8 timmar per vecka. Anställda som är premiebefriade och föräldralediga ska ingå i antalet anställda. 

Vissa deltids- och visstidsanställda tjänstemän samt anställda tjänstemän över 65 år omfattas inte av KTP-planen, men däremot av TGL. Dessa anställda ska varje år anmälas till TGL på en blankett - Anmälan av tjänsteman till tjänstegrupplivförsäkring (E04) eller beställas från vår kundservice.

Anmälan av tjänsteman till tjänstegrupplivförsäkring

Ändringar

  • Meddela Folksam eventuella ändringar av namn, adress eller organisationsnummer.
Här följer anvisningar om vad som ska ingå i er rapportering för de olika avtalsområdena.

Anställda som är födda 1981 eller senare och som har arbetat minst 8 timmar per vecka och omfattas av KTP1 inom avtalsområdet KFO och PTK (anmälda till Collectum) ska inrapporteras.

Anställda som är födda 1980 eller tidigare ska inte anmälas här. De omfattas av KTP2. Tjänstegrupplivförsäkring för KTP2 debiteras på er vanliga månadsfaktura från Folksam.

Anställda som är 65 år och äldre ska anmälas på särskild blankett (E04) Anmälan av tjänstemän till TGL, om de arbetade hos er innan 65 års ålder och därefter kvarstått i anställning.

Premiebefriade

Komplettera uppgifterna med nytillkomna som blivit premiebefriade. Premiebefriad är en anställd som efter 90 dagars sjukdom har sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent.

Ange också om någon som tidigare varit premiebefriad, tillfrisknat.

Instruktion för rapportering av tjänstegruppliv (TGL)

Anställda som är födda 1981 eller senare och som rapporteras till Pensionsvalet ska from 1 januari 2020 inte rapporteras till tjänstegrupplivförsäkring TGL hos Folksam.

Anställda som är födda 1980 eller tidigare (före 2019 var det 1982) ska inte anmälas här. De omfattas av KTP2. Tjänstegrupplivförsäkring för KTP2 debiteras på er vanliga månadsfaktura från Folksam.

Anställda som är 65 år och äldre ska anmälas på särskild blankett (E04) Anmälan av tjänstemän till TGL, om de arbetade hos er innan 65 års ålder och därefter kvarstått i anställning.

Premiebefriade

Komplettera uppgifterna med nytillkomna som blivit premiebefriade. Premiebefriad är en anställd som efter 90 dagars sjukdom har sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent.

Ange också om någon som tidigare varit premiebefriad, tillfrisknat.

Anställda som är födda 1984 eller senare och som har arbetat minst 8 timmar per vecka och omfattas av KTP1 inom avtalsområdet AFO och Handels (anmälda till Pensionsvalet) ska inrapporteras.

Anställda som är födda 1983 eller tidigare ska inte anmälas här. De omfattas av KTP2. Tjänstegrupplivförsäkring för KTP2 debiteras på er vanliga månadsfaktura från Folksam.

Anställda som är 65 år och äldre ska anmälas på särskild blankett (E04) Anmälan av tjänstemän till TGL, om de arbetade hos er innan 65 års ålder och därefter kvarstått i anställning.

Premiebefriade

Komplettera uppgifterna med nytillkomna som blivit premiebefriade. Premiebefriad är en anställd tjänsteman/lärare som efter 90 dagars sjukdom har sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent.

Ange också om någon som tidigare varit premiebefriad,

Gäller arbetsgivare som tecknat Tjänstegruppliv i Folksam och har något av följande avtalsområde:

Anställda som följer avtalsområde inom Tjänstegruppliv (TGL)

  • Sv Näringsliv – PTK eller Utan kollektivavtal
  • BAO- Finansförbundet /SACO Förbund
  • TU-Svenska Journalistförbundet med Änketillägg (får separat utskick)
Här följer anvisningar om vad som ska ingå i er rapportering för de olika avtalsområdena.

Arbetsgivaren skall ange antalet anställda som omfattats av försäkringen per månad under föregående år . Försäkringen gäller för anställda som har arbetat minst 8 timmar per vecka.

Anställda som är premiebefriade och föräldralediga ska ingå i antal anställda. Anställda som är äldre än 65 år ska endast anmälas om de anställts före 65 års ålder och därefter kvarstått i tjänst.

Premiebefriade

Komplettera uppgifterna med nytillkomna som blivit premiebefriade. Premiebefriad är en anställd som efter 90 dagars sjukdom har sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent.

Ange också om någon som tidigare varit premiebefriad, tillfrisknat.

Arbetsgivaren ska ange antalet anställda som omfattats av försäkringen per månad under föregående år. Försäkringen gäller för anställda som har arbetat minst 8 timmar per vecka.

Anställda som är premiebefriade och föräldralediga ska ingå i antal anställda. Anställda som är äldre än 65 år ska endast anmälas om de anställts före 65 års ålder och därefter kvarstått i tjänst.

Premiebefriade

Komplettera uppgifterna med nytillkomna som blivit premiebefriade. Premiebefriad är en anställd som efter 90 dagars sjukdom har sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent.

Ange också om någon som tidigare varit premiebefriad, tillfrisknat.