Tjänstegruppliv

— Vad ingår i TGL-rapportering?

Rapportering av antal anställda är det underlag som behövs för att fastställa slutlig premie av föregående års Tjänstegruppliv (TGL) samt beräkna och fakturera era preliminära premier för innevarande år.

Här är anvisningar om vilka anställda som ska ingå. Uppgifterna lämnas enkelt på Folksams arbetsgivarwebb. Efter att ni loggat in finns instruktioner vem ni ska rapportera till Tjänstegruppliv (TGL).

Vi ber er fylla i antalet anställda som har omfattats av försäkringen per månad under föregående år. Försäkringen gäller för anställda från 18 års ålder och som har arbetat minst 8 timmar per vecka. Anställda som är premiebefriade och föräldralediga ska ingå i antalet anställda. 

Person som tillhör frikretsen, arbetar minst 8 timmar per vecka, inte är anmäld till KTP men som omfattas av TGL ska varje år anmälas till TGL på en blankett (E04) - Anmälan av tjänsteman till Tjänste- och Avtalsgrupplivförsäkring (TGL/AGL).

Anmälan av tjänsteman till tjänstegrupplivförsäkring

Ändringar

  • Meddela Folksam eventuella ändringar av namn, adress eller organisationsnummer.

Här följer anvisningar om vad som ska ingå i er rapportering på arbetsgivarwebben för de olika avtalsområdena.

Anställda som är födda 1981 eller senare och som har arbetat minst 8 timmar per vecka och omfattas av KTP1 inom avtalsområdet Fremia och PTK (anmälda till Collectum) ska inrapporteras.

Anställda som arbetar kvar och är 66 år och äldre ska inrapporteras.

Övriga anställda som är födda 1980 eller tidigare ska inte anmälas på arbetsgivarwebben. Tjänstegrupplivförsäkring för dem debiteras på er vanliga månadsfaktura från Folksam för KTP 2.

Premiebefriade

Komplettera uppgifterna med nytillkomna som blivit premiebefriade. Premiebefriad är en anställd som efter 90 dagars sjukdom har sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent.

Ange också om någon som tidigare varit premiebefriad, tillfrisknat.

Anställda mellan 18 och 70 ska inrapporteras.

Premiebefriade

Komplettera uppgifterna med nytillkomna som blivit premiebefriade. Premiebefriad är en anställd som efter 90 dagars sjukdom har sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent.

Ange också om någon som tidigare varit premiebefriad, tillfrisknat.

Anställda som är födda 1984 eller senare och som har arbetat minst 8 timmar per vecka och omfattas av KTP1 inom avtalsområdet AFO och Handels (anmälda till Pensionsvalet) ska inrapporteras.

Anställda som är födda 1983 eller tidigare ska inte anmälas här. De omfattas av KTP2. Tjänstegrupplivförsäkring för KTP2 debiteras på er vanliga månadsfaktura från Folksam.

Anställda som arbetar kvar och är 65 år och äldre ska inrapporteras.

Premiebefriade

Komplettera uppgifterna med nytillkomna som blivit premiebefriade. Premiebefriad är en anställd tjänsteman/lärare som efter 90 dagars sjukdom har sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent.

Ange också om någon som tidigare varit premiebefriad, tillfrisknat.

Gäller arbetsgivare som tecknat Tjänstegruppliv i Folksam och har något av följande avtalsområde:

Anställda som följer avtalsområde inom Tjänstegruppliv (TGL)

  • Svenskt Näringsliv – PTK
  • Utan kollektivavtal
  • BAO- Finansförbundet /SACO Förbund
Här följer anvisningar om vad som ska ingå i er rapportering för de olika avtalsområdena.

Arbetsgivaren skall ange antalet anställda som omfattats av försäkringen per månad under föregående år . Försäkringen gäller för anställda som har arbetat minst 8 timmar per vecka.

Anställda som är premiebefriade och föräldralediga ska ingå i antal anställda.

För försäkrad med rätt till premiebefrielse som påbörjats före 1 januari 2023 gäller rätt till premiebefrielse som längst till och med månaden innan den då den försäkrade fyller 65 år. Är pensionsåldern lägre än 65 år gäller premiebefrielsen till och med den månad då den försäkrade uppnår pensionsåldern.

Om den försäkrade omfattas av TGL vid arbete efter 66 års ålder för försäkrad med ITP 1 respektive efter 65 års ålder för försäkrad med ITP 2, gäller reglerna för premiebefrielse så länge anställningen består, dock längst till och med månaden innan den då den försäkrade fyller 70 år.

Premiebefriade

Komplettera uppgifterna med nytillkomna som blivit premiebefriade. Premiebefriad är en anställd som efter 90 dagars sjukdom har sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent.

Ange också om någon som tidigare varit premiebefriad, tillfrisknat.

Arbetsgivaren ska ange antalet anställda som omfattats av försäkringen per månad under föregående år. Försäkringen gäller för anställda som har arbetat minst 8 timmar per vecka. Från 1 januari 2023 omfattas anställda med lönebidrag av TGL och ska ingå i rapportering av TGL.

Anställda som är premiebefriade och föräldralediga ska ingå i antal anställda. Anställda som är äldre än 65 år ska endast anmälas om de anställts före 65 års ålder och därefter kvarstått i tjänst.

Premiebefriade

Komplettera uppgifterna med nytillkomna som blivit premiebefriade. Premiebefriad är en anställd som efter 90 dagars sjukdom har sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent.

Ange också om någon som tidigare varit premiebefriad, tillfrisknat.

Arbetsgivaren ska ange antalet anställda som omfattats av försäkringen per månad under föregående år. Försäkringen gäller för anställda inom BTP 2, som har arbetat minst 8 timmar per vecka.

Anställda som är premiebefriade och föräldralediga ska ingå i antal anställda. Anställda som är äldre än 65 år ska endast anmälas om de anställts före 65 års ålder och därefter kvarstått i tjänst.

Premiebefriade

Komplettera uppgifterna med nytillkomna som blivit premiebefriade. Premiebefriad är en anställd som efter 90 dagars sjukdom har sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent.

Ange också om någon som tidigare varit premiebefriad, tillfrisknat.