Årsuppgifter 2020

Folksam skickar nu ut brev om att ni som arbetsgivare ska rapportera era årsuppgifter 2020 senast den 29 januari 2021. Varje år ska du som arbetsgivare meddela oss årslönesumman för alla anställda.

Du ska även rapportera vilka anställda som enbart har tjänstegrupplivförsäkring. De uppgifter som du redovisar blir underlag för vår debitering av de anställdas gruppförsäkringar.

Nyheter för 2020

  • Anställda som under 2019 och som omfattades av KTP1 (KFO-Handels) och som rapporterades till Pensionsvalet, ska från och med den 1 januari 2020 omfattas av KFO-LO GTP. Dessa anställda ska inte rapporteras till Folksam på Arbetsgivaruppgiften eller tjänstegruppliv (TGL).
  • Arbetsgivare som omfattas av KFOs kollektivavtalsområdet Folkrörelse, omfattas av nya gruppförsäkringar från och med den 1 april 2020. Ni måste dela upp er lönesumma för att vi ska kunna slutdebitera gruppförsäkringar för 2020.
  • Från och med den 1 april 2020 ska anställda inom KFOs kollektivavtalsområde Folkrörelse omfattas av tjänstegruppliv (TGL). Anställda som är födda 1981 och senare och rapporteras till Collectum ska också rapporteras till tjänstegruppliv (TGL) hos Folksam.
Rapporteringen kan du enkelt göra på internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner för arbetsgivare.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss. Du når oss enklast och snabbast via telefon 020-485 485 men kan även nå oss via e-post arsuppgifter@folksam.se
Här hittar ni ifyllnadsanvisningar för avtalsområden: Skola, Hälsa Vård och Övrig omsorg (HVO), Folkrörelse, Handels (tjänstemän)

Mer information finns här