Årsuppgifter 2021

Folksam skickar nu ut brev om att ni som arbetsgivare ska rapportera era årsuppgifter 2021 senast den 31 januari 2022. Varje år ska du som arbetsgivare meddela oss årslönesumman för alla anställda.

Du ska även rapportera vilka anställda som enbart har tjänstegrupplivförsäkring. De uppgifter som du redovisar blir underlag för vår debitering av de anställdas gruppförsäkringar.

Nyheter för 2021

  • Anställda som under 2019 och som omfattades av KTP1 (Fremia-Handels) och som rapporterades till Pensionsvalet, ska från och med den 1 januari 2020 omfattas av Fremia-LO GTP. Dessa anställda ska inte rapporteras till Folksam på Arbetsgivaruppgiften eller tjänstegruppliv (TGL).
  • Arbetsgivare som omfattas av Fremias kollektivavtalsområdet Folkrörelse, behöver inte dela upp sin lönesumma för 2021.
  • Arbetsgivare som omfattas av Fremias kollektivavtalsområdet Folkrörelse, behöver inte dela upp sin lönesumma för 2021.
Rapporteringen kan du enkelt göra på internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner för arbetsgivare.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss. Du når oss enklast och snabbast via telefon 0771-485 485 men kan även nå oss via e-post arsuppgifter@folksam.se
Här hittar ni ifyllnadsanvisning för avtalsområden Fremia, AFO, SUA, Fastigo, Arbetsgivaralliansen, Svenskt Näringsliv.

Mer information finns här