Årsrapportering

Varje år ska du som arbetsgivare meddela oss årslönesumman för alla anställda.

Du ska även rapportera vilka anställda som enbart har tjänstegrupplivförsäkring (TGL). De uppgifter som du redovisar blir underlag för vår debitering av de anställdas gruppförsäkringar.

I början av varje år ska du som arbetsgivare rapportera uppgifter som vi använder som slutlig debitering av gruppförsäkringspremier. Rapporteringen kan du enkelt göra på arbetsgivarwebben för kooperativa tjänstepensioner för arbetsgivare.

Så här rapporterar du in uppgifterna:

Tjänster för rapportering

När ni loggat in visas i menyn ett antal tjänster som ingår i arbetsgivarwebben. De årsrapporteringar som just ni ska rapportera, framgår om ni klickar på Årsrapportering.

Rapportera årslönesumman

Som arbetsgivare rapporterar du in den sammanlagda årslönesumman för alla anställda*, oavsett hur mycket den anställde har arbetat. Lönesumman ska redovisas per avtal. Har ni flera avtal som innehåller samma gruppförsäkringar summerar du bara ihop lönesumman.

De uppgifter du redovisar till oss blir underlag för slutregleringen av föregående års gruppförsäkringspremie. Vi beräknar ränta på saldot som uppkommer vid avräkningen. Lönesumman används också för preliminär debitering av innevarande års premier för gruppförsäkringar.

* Undantag gäller för arbetsgivare som omfattas av Fremias kollektivavtal. Ni som rapporterar in anställda till Pensionsvalet, vilka räknas som arbetare/tjänstemän, ska ni inte rapportera till Folksam.

Vad ingår i övriga gruppförsäkringar?

Vad ingår i tjänstegruppliv?