Årsuppgifter 2022

Folksam skickar nu ut brev om att ni som arbetsgivare ska rapportera era årsuppgifter 2022 senast den 31 januari 2023. Varje år ska du som arbetsgivare meddela oss årslönesumman för alla anställda.

Du ska även rapportera vilka anställda som enbart har tjänstegrupplivförsäkring. De uppgifter som du redovisar blir underlag för vår debitering av de anställdas gruppförsäkringar.

Nyheter för 2022

  • Alla avtal som omfattades av Omställningsavtalet TRS under 2022 måste dela upp sin årslönesumma, en för perioden 1 januari – 30 september samt 1 oktober – 31 december 2022. På grund av att TRS upphörde 30 september 2022
  • Anställda som under 2021 och omfattades av GTP (Fremia-Handels tjänstemän) och rapporterades till Pensionsvalet, ska från och med den 1 januari 2022 omfattas av ITP1. De anställda ska nu ingå i rapporteringen till Folksam på Arbetsgivaruppgiften och tjänstegruppliv (TGL).

Rapporteringen kan du enkelt göra på internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner för arbetsgivare.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss. Du når oss enklast och snabbast via telefon 0771-485 485 men kan även nå oss via e-post arsuppgifter@folksam.se

Här hittar ni ifyllnadsanvisning för avtalsområden Fremia, AFO, SUA, Fastigo, Arbetsgivaralliansen, Svenskt Näringsliv

Mer information finns här