Budgetunderlag 2023

Varje år gör vi en uppskattning av hur mycket ni kan komma att betala för KTP-premier och individuella tjänstepensioner till Folksam kooperativa tjänstepensioner.

Budgetbrevet skickas ut under september varje år och avser kostnader för kommande året. Vår beräkning baseras på de uppgifter som fanns i vårt register i augusti.

Observera att detta endast är en prognos, det vill säga en schablonmässig beräkning av pensionskostnaden och inte en exakt summa. Det är också viktigt att påpeka att prognosen enbart innehåller kostnader till Folksam, kooperativa tjänstepensioner.

Pensionskostnader till andra pensionsbolag och valcentraler tillkommer. I budgetbrevet har vi inte tagit hänsyn till eventuella premiereduceringar (rabatter). Läs mer om premiereduceringarna under rubriken premiereduktioner.

Prognos för kostnader till stiftelsen

Pensionskostnaden påverkas av en mängd olika faktorer. Förutom lön och löneökning påverkas den av den anställdes ålder, tjänstetid, pensionsålder, kön och förväntad återstående livslängd.

Dessutom påverkas pensionskostnaden av basbeloppens förändringar och inflationstakten.

KTP-premier

 • Förmånsbestämd ålderspension
 • Sjukförsäkring
 • Familjepension
 • Premiebefrielse

Individuell tjänstepension

 • KTPK-egenpension för alla anställda tjänstemän
 • Alternativa pensionslösningar
 • Individuella försäkringar

KTP1 = premiebestämd pensionsplan för tjänstemän. Premier betalas till valcentralerna Collectum (Fremia/PTK) eller Pensionsvalet utifrån följande procentsatser:

 • 4,5 % av lönen upp till 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp)
 • 30 % av lönen för lönedelar över 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp) flexpension eller deltidspensionspremie se respektive kollektivavtal

GTP = premiebestämd pensionsplan för arbetare. Premierna betalas in till valcentralen Pensionsvalet utifrån följande procentsatser:

 • 4,5 % av lönen upp till 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp)
 • 30 % av lönen för lönedelar över 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp)

Individuell tjänstepension

 • Individuella försäkringar

Om ni har anställda som har valt att växla en del av lönen till pension i Folksam ingår dessa premier inte i budgetbrevet.

Premier för gruppförsäkringar ingår inte i prognosen. Kostnaden tas dels ut som styckekostnad per anställd och dels som en procentsats av lönesumman.

Procentsatserna och styckekostnaden framgår av sista sidan på fakturaspecifikationen.