Prognosverktyg

Arbetsgivare som tryggar sin pensionsskuld i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, kan genom arbetsgivarwebben se prognoser som visar hur avsättningsbehovet utvecklas varje månad.
Prognosen ger möjlighet att planera för förändringar i tillgångsvärden och skuldvärdering. I prognosen anges de in- och utbetalningar som påverkar pensionsfondens värde och pensionsskulden baserad på antaganden om avkastning, löneutveckling och dödlighet.

Prognosen visar eventuellt avsättningsbehov till pensionsstiftelsen för kommande år och löpande under året. I prognosverktyget finns möjlighet att simulera löneutveckling.

Logga in på arbetsgivarwebben för att använda prognosverktyget