Prognosverktyg

Arbetsgivare som tryggar sin pensionsskuld i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, kan genom Internettjänsten se prognoser som visar hur avsättningsbehovet utvecklas varje månad.
Prognosen ger möjlighet att planera för förändringar i tillgångsvärden och skuldvärdering. I prognosen anges de in- och utbetalningar som påverkar pensionsfondens värde och pensionsskulden baserad på antaganden om avkastning, löneutveckling och dödlighet.

Prognosen visar eventuellt avsättningsbehov till pensionsstiftelsen för kommande år och löpande under året. I prognosverktyget finns möjlighet att simulera löneutveckling.

Logga in på Internettjänsten för att använda prognosverktyget

Prognos 2020 för kostnader till stiftelsen

Via internettjänsten för arbetsgivare kan ni se en detaljerad prognos för era pensionskostnader för ålderspension till tjänstemän. Prognosen visar eventuellt avsättningsbehov till Konsumentkooperationens pensionsstiftelse 2020.

Prognosen har uppdaterats med förväntad avkastning för 2020 och kommer att uppdateras med diskonteringsräntan 2020 när den fastställts.

I prognosen kan ni simulera förväntade löneökningar.