Kreditförsäkring

Pensionsutfästelser som tryggas i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ska i vissa fall kreditförsäkras i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.
Detta gäller vid nyanslutning av arbetsgivare och för de arbetsgivare som omfattas av KTP-planen enligt kollektivavtalet mellan Fremia-PTK. Arbetsgivare kan även frivilligt kreditförsäkra sin pensionsskuld i pensionsstiftelsen. För kreditförsäkringen betalar arbetsgivaren en premie till PRI Pensionsgaranti, som gör en kreditbedömning av företaget.

Betalningssvårigheter

Vid betalningssvårigheter eller konkurs har företaget skyldighet att köpa pensionsförsäkring i Folksam Tjänstepension för pensionsutfästelser som är kreditförsäkrade.

Kreditförsäkringen innebär att PRI Pensionsgaranti täcker en eventuell brist. PRI Pensionsgaranti betalar pensionsförsäkringen om arbetsgivaren inte kan fullgöra åtagandet och har därefter en fordran på arbetsgivaren för de pensionsförsäkringar som man betalt.