Ansvarsfulla placeringar

Samtliga tillgångsslag inom Pensionsstiftelsen följer Pensionsstiftelsens etiska placeringskriterier. De innebär att Pensionsstiftelsen väljer bort vissa tillgångar.
Pensionsstiftelsen investerar inte i bolag med intäkter från tobaksproduktion, oljesand eller kommersiell spelverksamhet och inte heller i fastigheter som är avsedda för sådan verksamhet. För oljesand gäller restriktionen om tio procent eller mer av bolagets intäkter kommer från sådan verksamhet.

Motsvarande gräns för kommersiell spelverksamhet är fem procent. Pensionsstiftelsen utesluter även bolag med över 30 procent av omsättningen från kol. Vidare investerar Pensionsstiftelsen inte i bolag som producerar kontroversiella vapen eller pornografi. Pensionsstiftelsen kan även utesluta bolag som bryter mot mänskliga rättigheter och internationella normer.

Pensionsstiftelsen väljer även in vissa typer av tillgångar; till exempel investerar Pensionsstiftelsen i gröna och hållbara obligationer

Pensionsstiftelsens utländska aktieportfölj

Utöver de etiska kriterierna som gäller samtliga tillgångsslag gäller följande för Pensionsstiftelsens utländska aktieportfölj:

Pensionsstiftelsens utländska aktieportfölj exkluderar bolagen med de sämsta hållbarhetsbetygen, i respektive sektor. Hållbarhetsbetyget är en sammanvägning av olika faktorer, såsom miljö-, sociala- och företagsstyrningsfaktorer.

Portföljen innehåller inte bolag med tio procent eller mer av omsättningen från oljesand och energisektorns vikt är reducerad till hälften mot referensindex. Vidare ska den utländska aktieportföljens koldioxidavtryck vara lägre än sitt jämförelseindex.

Etiska placeringskriterier