Ansvarsfulla placeringar

Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Genom våra investeringskriterier inom områdena miljö och klimat, mänskliga rättigheter samt anti-korruption gör vi därför vårt bästa för att påverka de företag vi investerar i att ta ansvar.

Vissa saker investerar vi aldrig i. Det gäller bolag som producerar tobak eller tobaksprodukter och bolag som producerar eller utvecklar så kallade illegala vapen. Med illegala vapen avses vapen som inte är förenliga med internationella konventioner och riktlinjer, såsom antipersonella landminor samt kemiska och biologiska vapen. Vi investerar inte heller i företag som har koppling till klustervapen. Vi utesluter alla bolag med koppling till kärnvapen trots att det saknas en formell konvention om dessa vapen. Användningen av kärnvapen står dock i strid med grundläggande mänskliga rättigheter och skulle orsaka stort mänskligt lidande. Vi utesluter även bolag med över 30 procent av omsättningen från kol.