Årsavräkning

Årsavräkningen framställs för varje arbetsgivare före årsskiftet. Avräkningen är ett bokslut för respektive företags pensionsfond i pensionsstiftelsen.
Vid årsavräkningen tilldelas pensionsfonderna den faktiskt uppnådda avkastningen i form av direktavkastning jämte ändrade marknadsvärden (årsränta).

I årsavräkningen redovisas pensionsfondens och pensionsskuldens definitiva värden för året och över- respektive underskott i pensionsfonden.

Årsavräkningen innehåller också en förteckning över anställda, sjukpensionärer, tidigare anställda (så kallade fribrevsinnehavare) och ålderspensionärer.

Årsränta

År Förvaltningsportfölj Låg Förvaltningsportfölj Mellan Förvaltningsportfölj Hög
2010 3,51% 5,39% 7,73%
2011 7,42% 4,00% -0,95%
2012 4,58% 6,06% 9,27%
2013 1,97% 6,80% 11,43%
2014 7,58% 11,37% 13,59%
2015 3,21% 4,62% 5,12%
2016 5,11% 6,44% 7,17%
2017 3,01% 5,00% 7,47%
2018 1,35% 0,62% -0,57%
2019 5,02% 9,21% 12,72%