Årsavräkning

Årsavräkningen framställs för varje arbetsgivare före årsskiftet. Avräkningen är ett bokslut för respektive företags pensionsfond i pensionsstiftelsen.
Vid årsavräkningen tilldelas pensionsfonderna den faktiskt uppnådda avkastningen i form av direktavkastning jämte ändrade marknadsvärden (årsränta).

I årsavräkningen redovisas pensionsfondens och pensionsskuldens definitiva värden för året och över- respektive underskott i pensionsfonden.

Årsavräkningen innehåller också en förteckning över anställda, sjukpensionärer, tidigare anställda (så kallade fribrevsinnehavare) och ålderspensionärer.

Årsränta

År
Förvaltningsportfölj
2023
5,08%
2022
-7,09%
2021
10,93%
2020
4,70%

Årsränta

År
Förvaltningsportfölj Låg
Förvaltningsportfölj Mellan
Förvaltningsportfölj Hög
2019
5,02%
9,21%
12,72%
2018
1,35%
0,62%
-0,57%
2017
3,01%
5,00%
7,47%
2016
5,11%
6,44%
7,17%
2015
3,21%
4,62%
5,12%
2014
7,58%
11,37%
13,59%
2013
1,97%
6,80%
11,43%
2012
4,58%
6,06%
9,27%
2011
7,42%
4,00%
-0,95%
2010
3,51%
5,39%
7,73%