Garantibuffert

Vid beräkning av pensionsskulden avsätts även en garantibuffert.
Garantibufferten beräknas som en viss procent av kapitalvärdet av intjänade pensioner och uppgår för närvarande till 12 procent (se illustration).