Aktieinvesteringsstrategi

Pensionsstiftelsens kapitalförvaltningsmodell

En pensionsstiftelse ska enligt tryggandelagen placera tillgångarna på ett sådant sätt så att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna ska placeras på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Varför Pensionsstiftelsen investerar i aktier

Aktier ger en hög avkastning över tiden men också till en hög risk. Pensionsstiftelsen eftersträvar en väldiversifierad aktieportfölj där hållbarhet och ansvarstagande är en integrerad del i investeringsprocessen. Syftet är att fånga den avkastning som aktiemarknaden ger över tiden. För att kunna styra risknivån har Pensionsstiftelsen valt en indexnära förvaltning för den del av förvaltningen som lagts ut

Hur bidrar aktieinvesteringsstrategin till tillgångarnas utveckling på medellång till lång sikt

Då Pensionsstiftelsen investerar för ett långsiktigt ändamål, finns det ett grundläggande behov av att skapa en god avkastning. Över tid förväntas aktier att ge en högre förväntad avkastning än många andra tillgångar, men till en högre risk. Pensionsstiftelsens investeringsstrategi och långsiktiga förvaltning bidrar därigenom till att öka den förväntade avkastningen.