Debitering

Varje månad debiterar vi de kostnader som du har för dina anställdas pensioner och försäkringar.
Omkring den 5:e varje månad skickar vi en faktura till ditt företag. På Internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner för arbetsgivare kan du se den senaste fakturan och tidigare fakturor.

I början av året ska en arbetsgivaruppgift fyllas i för slutreglering av föregående års gruppförsäkringskostnader.

På hösten skickar vi ett budgetunderlag, med förväntade kostnader för nästkommande år.

Arbetsgivaruppgift

Bankgironummer för EGP

  • OCR-nummer (för arbetsgivare som betalar in för anställdas räkning) Förtryckta belopp för månads-/halvårsbetalning, EGP:

    BG 766-9237