Prognosräntan i pensionsstiftelsen

Prognosräntan grundas på en förväntad långsiktig avkastning för Konsumentkooperationens pensionsstiftelses olika tillgångsslag, det vill säga aktier, räntebärande papper och fastigheter.
Vid årsskiftet fastställs den förväntade avkastningen för det kommande året.

Inför varje månadsskifte revideras prognosräntan med den preliminära avkastningen från årets början. Till detta läggs den förväntade avkastningen per månad för årets återstående månader.

Aktuell prognosränta i Pensionsstiftelsen