Årsuppgifter 2019

Folksam skickar nu ut brev om att ni som arbetsgivare ska rapportera era årsuppgifter 2019 senast den 1 februari 2020. Varje år ska du som arbetsgivare meddela oss årslönesumman för alla anställda.

Du ska även rapportera vilka anställda som enbart har tjänstegrupplivförsäkring. De uppgifter som du redovisar blir underlag för vår debitering av de anställdas gruppförsäkringar.

Nyheter för 2019

  • För arbetsgivare som omfattas av KFOs kollektivavtalsområdet Skola (Friskolor, Förskolor och Fritidshem) och HVO (Hälsa Vård och Omsorg), Längre ner hittar du instruktion för hur du ska rapportera om du omfattas av KFOs kollektivavtalsområdet Skola (Friskolor, Förskolor och Fritidshem) och HVO (Hälsa Vård och Omsorg).
  • För arbetsgivare som rapporterar in arbetare/personliga assistenter (KFO-LO) till Pensionsvalet. Du har tidigare rapporterat in lönesumma till Folksam avseende försäkringen föräldrapenningtillägg (FPT). Från och med 2019 ska du inte rapportera in någon lönesumma till Folksam, Pensionsvalet debiterar försäkringen från och med 2019.
  • För arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal KFO-Fastighets och rapporterat in en lönesumma till Folksam för debitering av avgiften till Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) ska du inte rapportera in någon lönesumma till Folksam, Pensionsvalet debiterar avgiften från och med 2019.
Rapporteringen kan du enkelt göra på internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner för arbetsgivare.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss. Du når oss enklast och snabbast via telefon 020-485 485 men kan även nå oss via e-post arsuppgifter@folksam.se

Skola ifyllningsanvisning 2019

HVO ifyllningsanvisning 2019

Mer information finns här