Faktura

En gång i månaden får ditt företag en faktura från oss. Du kan enkelt se alla företagets fakturor inklusive specifikationer med hjälp av vår arbetsgivarweb.

Omkring den 5:e varje månad får ditt företag en faktura som förfaller till betalning den sista vardagen i aktuell debiteringsmånad.

På arbetsgivarwebben kan du se både den aktuella fakturan och tidigare fakturor. För att få tillgång till tjänsten gör du en anmälan till arbetsgivarwebben.

Var snäll och kontakta omedelbart vår ekonomiavdelning om du hittar felaktigheter på fakturan. Vi korrigerar då i nästa faktura.

Poster på fakturaspecifikationen

För alla tjänstemän som har fyllt 18 år betalar ni en premie för riskförsäkring. Den omfattar bland annat sjukpension med premiebefrielse och slutbetalning av premier om tjänstemannen går i pension i förtid.

Arbetsgivare med tryggandeformen försäkring: För anställda som har fyllt 28 år betalar ni dessutom premier för ålderspension till Folksam.

För personer med lön över 7,5 inkomstbasbelopp, 557 250 kronor, (avvikelser kan förekomma) tillkommer en premie för familjepension.

Specifikationen redovisar premier för både KTPK-egenpension (gäller enbart vissa avtal) och alternativ pensionslösning.

Om ni valt den här typen av finansiering för pensioner: Vi redovisar de betalningsuppdrag som utbetalats föregående månad.

Arbetsgivare som har tryggandeform stiftelse: Ni får även en specifikation som visar en prognos över ställningen i stiftelsen vid kommande årsskifte. Vi fakturerar avsättningsbehovet till Pensionsstiftelsen månadsvis, utom i januari. För att jämna ut betalningar under året tillförs pensionsfonden löpande även en beräknad avkastning (prognosränta).

Läs mer om stiftelsen här

Har du gruppförsäkringarna tecknade hos oss får du en specifikation över dessa. I anslutningsbekräftelsen ser du vilka gruppförsäkringar som ingår. Debiteringen av gruppförsäkringspremier baseras på den årslönesumma som finns angiven på arbetsgivaruppgiften – utom premien för TGL, som tas ut som en fast månadskostnad per anställd

Har ditt företag har anslutits under året? Då hämtar vi årslönesumman från Anmälan om anslutning till Folksam. Årets preliminära kostnader framgår av specifikationen. Resterande premie delas upp på årets återstående debiteringsmånader. Vid behov kan vi ändra den preliminära årslönesumman.

Vi lämnar uppgift om hur stort underlaget för löneskatten är i samband med varje faktura, från mars till december. Beloppet avser den pensionskostnad som debiteras av oss, från och med januari till och med aktuell debiteringsmånad.

Läs mer om löneskatt här