Stiftelsens blanketter

Här kan du ladda ner blanketter för val av risknivå i förvaltningsportfölj och begäran om gottgörelse konsumentkooperationens pensionsstiftelse.

Val av risknivå i förvaltningsportfölj Konsumentkooperationens pensionsstiftelse

Begäran om gottgörelse Konsumentkooperationens pensionsstiftelse