Format vi stödjer

I vissa fall finns behovet att bifoga filer när du kontaktar oss. Det kan till exempel handla om dokument, bilder, kvitton eller sammanställningar.

Filer till vissa av våra e-postadresser görs om till pdf-format för att kunna läsas in maskinellt och lagras elektroniskt. Då är det viktigt att filformatet är av någon av de typer vi stödjer. Därför kan vi inte ta emot filmer, zip-filer eller inlänkade dokument.

Om en handläggare ber dig skicka in en fil i något format som inte finns på listan nedan är det bra om du kontrollerar att den e-postadress du använder verkligen går till en handläggare för manuell hantering och inte till maskinell inläsning, annars kommer du att få filen i retur.

E-post med bifogade dokument kan vara som mest 30 megabyte.

Här följer en lista på olika filformat vi stödjer:

Filformat

 • .pdf (Acrobat eller liknande)
 • .doc (Textformat)
 • .docx (Textformat)
 • .txt (Textformat)
 • .rtf (Textformat)
 • .odt (Textformat)
 • .jpg (Bildformat)
 • .jpeg (Bildformat)
 • .png (Bildformat)
 • .gif (Bildformat)
 • .bmp (Bildformat)
 • .tif (Bildformat)
 • .heic (Bildformat)
 • .xls (Kalkyl-/excel-format)*
 • .xlsx (Kalkyl-/excel-format)*
 • .eml (E-postformat)
 • .msg (E-postformat)
 • .html (Webb-format)
 • .htm (Webb-format)

*Viktigt om Excel-dokument

Kalkylark kan ibland bli svårlästa när de görs om till pdf-format, beroende på hur kolumnerna är formaterade. Om du till exempel vill skicka en lista över skadade eller förlorade ägodelar, kan det vara idé att göra om den till något av de textformat som vi stödjer, till exempel ett Word-dokument.