Folksam om läget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina är ett grovt folkrättsbrott mot en europeisk demokrati. Här kommenterar Folksams vd och koncernchef Ylva Wessén och Marcus Blomberg, chef för Placering och ägande, utvecklingen och hur den finansiella oron påverkar oss som företag.

– Våra tankar går först och främst till invånarna i Ukraina. Rysslands pågående invasion av en europeisk demokrati är den allvarligaste geopolitiska händelsen sedan andra världskriget. Vi bevakar detta noga, och inte minst hur detta påverkar finansmarknaden. Men Folksam har en mycket stark finansiell ställning och vi kan stå emot avsevärd turbulens, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef.

Balanserad risk i portföljerna

– Våra portföljer har en balanserad risk med investeringar över flera tillgångsslag. Under 2021 har vi haft en relativt stor övervikt i aktier mot räntor vilket bidragit positivt till resultatet för 2021. Mot slutet av året minskade vi denna övervikt då vi tonade ner förväntningarna på aktiemarknaden framöver, säger Marcus Blomberg, chef för Placering och ägande.

Vi bevakar händelseutvecklingen och agerar därefter

Den senaste tiden har börsen fallit i Stockholm och flera andra länder. Fallet har accelererats efter Rysslands invasion.

– Det är en mycket allvarlig situation och vi bevakar förstås händelseutvecklingen löpande för att förstå och kunna agera utifrån de långsiktiga konsekvenserna, säger Marcus Blomberg.

Handelsstoppade fonder

På grund av den finansiella oron i Ryssland har handeln i många fonder med Rysslandsexponering påverkats. Två fonder som finns på vårt fondtorg handelsstoppades den 28 februari, Schroder ISF Emer Europe A och Swedbank Robur Östeuropafond. Den sistnämnda fonden öppnade för försäljning av fondandelar den 21 mars.

Schroder ISF Emerging Europe A delas den 18 juli i två delar. En del, Schroder ISF Emerging Europe, innehåller efter delningen av fonden endast innehav i Östeuropa, inte i Ryssland, och öppnar åter för handel i samband med delningen den 18 juli. Schroder ISF Emerging Europe Y9 innehåller endast innehav i Ryssland och är fortsatt handelsstoppad. Du som har valt Schroder Emerging Europe-fonden kommer att få ett brev innan fonden öppnar.

Fonden Schroder ISF Emerging Europe delas per den 18 juli i två delar. Schroder ISF Emerging Europe innehåller efter delningen av fonden endast innehav i Östeuropa, inte i Ryssland, och öppnar åter för handel, både köp och sälj, i samband med delningen den 18 juli.

De innehav som är placerade i Ryssland återfinns i Schroder ISF Emerging Europe Y9, som fortsatt är stängd för all handel.

Fonden stängdes den 28 februari för att värna om spararnas intressen då fondbolaget inte kunde värdera ryska innehav på ett tillförlitligt sätt.

Den 21 mars öppnade fonden upp (endast för försäljning) och värdet är nära noll, värderingen kan dock komma att förändras hastigt och den kan vara kraftig. Fonden hade vid stängning en exponering mot ryska börsen på cirka 40 procent.

Om du säljer dina andelar i nuläget när de ryska innehaven värderas till nära noll innebär det att du får cirka 40 procent lägre ersättning för fondandelarna.

Det innebär att du inte kan göra nya placeringar i handelsstoppade fonder.

Den 18 juli delas Schroder ISF Emerging Europe A i två delar. En del, Schroder ISF Emerging Europe, innehåller efter delningen av fonden endast innehav i Östeuropa, inte i Ryssland, och öppnar åter för handel i samband med delningen den 18 juli. Den andra delen, Schroder ISF Emerging Europe Y9 innehåller endast innehav i Ryssland och är fortsatt stängd för handel.

Har du Swedbank Robur Östeuropafond kan du välja att sälja av dina andelar. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta våra kundrådgivare på 0771-599 700 eller din fondförmedlare.

Schroder ISF Emer Europe A delas den 18 juli. Schroder ISF Emerging Europe Y9 innehåller endast innehav i Ryssland och är fortsatt stängd för handel, vilket innebär att det inte går att vare sig sälja eller köpa andelar. Schroder ISF Emerging Europe innehåller efter delningen av fonden endast innehav i Östeuropa, inte i Ryssland, och öppnar åter för handel i samband med delningen den 18 juli.

Den 21 mars öppnade Swedbank Robur Östeuropafond upp för försäljning. Fonden har en exponering mot ryska börsen på cirka 40 procent och resten i Östeuropa. Fondbolaget Swedbank Robur anger per den 21 mars att värdet på innehaven i Ryssland är nära noll, men att värderingen kan komma att förändras hastigt och den kan vara kraftig.

Mer information om Schroder ISF Emer Europe A

Mer information om Swedbank Robur Östeuropafond

Ett sparande i Folksam är långsiktigt. Upp- och nedgångar jämnar ut sig över tid.

Hur påverkas min fondförsäkring?
Beträffande fondförsäkring är det svårt att försöka möta marknadens upp- och nedgångar och att hitta rätt köp- och säljläge. Om du månadssparar så kommer eventuella börsnedgångar göra att du kan köpa andelar till en lägre kurs.

Hur påverkas min traditionella försäkring?
Traditionell försäkring är en trygg och enkel sparform för långsiktigt sparande till pension. Våra kapitalförvaltare placerar pengarna i såväl aktier som räntebärande papper, fastigheter och specialplaceringar vilket skapar en diversifierad portfölj som hanterar svängningar på marknaden.

För dig som sparar i Folksams traditionella försäkring så är vår rekommendation att inte ändra något just nu.

Folksam är finansiellt stabilt och kan stå emot avsevärd ekonomisk turbulens. Våra olika portföljer har en bra riskspridning med investeringar i aktier, räntebärande papper, fastigheter och olika typer av specialplaceringar. Under 2021 hade Folksam en relativt stor övervikt i aktier mot räntebärandepapper vilket bidrog positivt till resultatet för 2021. Mot slutet av 2021 minskade vi denna övervikt då vi tonade ner förväntningarna på aktiemarknaden framöver.

Det allvarliga läget vi befinner oss i har skapat en oro på de globala finansmarknaderna men på sikt kommer dessa att återhämta sig. Det är dock svårt att säga när och hur djup svackan kommer att bli. Men så länge den ryska aggressionen mot Ukraina pågår finns det risk för fortsatt oro på finansmarknaden.

Folksam har inget eget ägande i företag som är noterade i Ryssland. Däremot har vi indirekt ägande via fonder och terminer som omfattar alla utvecklingsmarknader där Ryssland utgör en mindre del.