Privatspar

Kapitalförsäkring traditionell - vi hjälper dig med allt

För dig som vill ha ett långsiktigt sparande

Traditionell kapitalförsäkring passar dig som vill ha ett enkelt och tryggt sparande där vi sköter förvaltningen av dina pengar. Sparformen passar dig som vill ha ett långsiktigt sparande på minst tio år.

 • Garanterat försäkringsbelopp med möjlighet till återbäring
 • Folksam sköter förvaltningen åt dig
 • Du väljer förmånstagare

Är du medlem i ett förbund?

Vissa förbund och organisationer har tillgång till Medlemsspar – ett tryggt sparande för dig som är medlem i ett förbund. Välj ditt förbund och läs mer nedan.

Med en traditionell kapitalförsäkring kan du ta det lugnt – även när det svänger på börsen. Det är tryggt för dig och du får alltid det garanterade försäkringsbeloppet. Men du har också möjlighet att få mer pengar i form av avkastning.

Kapitalförsäkring traditionell

Det finns många fördelar med att spara i en traditionell kapitalförsäkring. Om du vill veta fler detaljer, läs under Villkor och information.

Vi sköter placeringen åt dig

Vi på Folksam förvaltar och placerar pengarna åt dig. Du har också ett garanterat försäkringsbelopp.

Du kan få mer pengar i form av återbäring, vilket gör att det belopp du får ut blir större än det garanterade. Återbäring är preliminärt fördelad men inte garanterad.

Flexibelt sparande

Med en kapitalförsäkring styr du själv över när och hur du vill ta ut ditt sparande. Den kan betalas ut som en löpande utbetalning under en tidsperiod som du själv väljer.

Ingen inkomstskatt

Med en kapitalförsäkring betalar du ingen inkomstskatt när du tar ut pengarna.

Återbetalningsskydd

Försäkringen tecknas med ett återbetalningsskydd som innebär att dina sparpengar betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida. Det kan vara personer inom familjen men även andra som du själv väljer.
När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Folksam i siffror

I vår månatliga rapport "Folksam i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror.

Folksam i siffror

Återbäringsränta och totalavkastning inom Folksam Liv

Nedan visas aktuell återbäringsränta och garantiränta samt historiska uppgifter avseende återbäringsränta och avkastning för traditionella försäkringsprodukter med utjämnad återbäringsränta inom Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv). Senast uppdaterad 2024-05-01.

Folksam Liv
Återbäringsränta
7,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2019-2023)
5,0 %
Totalavkastning 2023
8,2 %
Genomsnittlig totalavkastning 
(2019-2023)
5,5 % 
Garantiränta
1,0 %

Förklaringar

 • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. 
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Hur mycket får jag spara i en kapitalförsäkring?

Folksams traditionella kapitalförsäkring utmärks av att den ger dig som sparar ett garanterat belopp. Det gör den till ett utmärkt val för dig som vill ha ett tryggt sparande för långsiktiga behov som exempelvis pensionen.

Vi är måna om att kunna fortsätta ge våra kunder ett garanterat belopp och en stark återbäring. För att förhindra att vår traditionella kapitalförsäkring används för kortsiktiga kapitalplaceringar av stora summor har vi därför ett tak för insättningarna som du ser nedan.
Sammanräkning för beräkning av premietaket sker genom att erlagda premier för dina samtliga privatägda kapitalförsäkringar sammanräknas.

Folksam förbehåller sig rätten att ändra såväl högsta som lägsta premie. För närmare information om vid var tidpunkt gällande bestämmelser, se aktuell förköpsinformation.

Villkor och broschyr med förhandsinformation

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för privatägd Kapitalförsäkring traditionell.

Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Förköpsinformation Privat kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning


Övrig information

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktablad för vår kapitalförsäkring.

PRIIP - faktablad Privat kapitalförsäkring traditionell förvaltning

Försäkringsvillkor för äldre kapitalförsäkringar

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och faktablad för våra övriga kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning, till exempel äldre försäkringslösningar.

Försäkringsvillkor 701 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Försäkringsvillkor 706 Kapitalförsäkring med och utan garanti

Så mycket får du spara:
Privatägd kapitalförsäkring (övrig)
Privatpension (privatägd kapitalförsäkring)
Totalt per försäkrad
30 miljoner kr
30 miljoner kr
Försäkring tecknad via rådgivare
Totalt per försäkrad och år
År 1: 30 mkr för Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning (villkor 8000), annars 2 mkr.

År 2 och framåt: 2 mkr
250 000 kr
Digitalt tecknad (online) försäkring
Totalt per försäkrad och år
250 000 kr
250 000 kr

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om kapitalförsäkring.

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter
- Välj förmånstagare fritt
- Ingen vinst- eller inkomstskatt
- Du kan spara upp till 2 000 000 kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

Försäkringen faller ut vid en överenskommen tidpunkt eller när försäkrad avlider.

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Ja det gör det, och kapitalförvaltningsavgiften för 2023 var 0,05% av förvaltat kapital.

Privatspar är ett långsiktigt sparande där du sparar minst under tio år och där vi sköter förvaltningen av dina pengar.

Privatspar är en typ av Kapitalförsäkring Traditionell, där ditt sparande förvaltas av oss.

Ja, Privatspar passar dig som önskar ett långsiktigt sparande där vi tar hand om förvaltningen av dina pengar.

Ja, Privatspar är ett bra sätt att spara om du vill spara långsiktigt under minst tio år.

Du bestämmer själv hur mycket du vill spara varje månad, dock är lägsta beloppet 500 kr.