Folksam Tjänstepension – ett nytt företag hos oss

Tack för att du har din tjänstepension i Folksam. Den 1 november överlåts tjänstepension från Folksam Liv till vårt nybildade bolag Folksam Tjänstepension AB.

Vad betyder detta för mig som kund? Det är viktigt att veta att din tjänstepension inte förändras. Vi gör förändringen för att få bättre förutsättningar att långsiktigt skapa en stabil avkastning och trygghet för dig och din tjänstepension.

Varför har jag som kund fått information om beståndsöverlåtelse?

Vi har överlåtit den största delen av vår tjänstepensionsverksamhet till Folksam Tjänstepension AB. Enligt lagar och regler måste vi informera dig om förändringen. Vi arbetar för att göra det så tydligt som möjligt.

Som kund kan du nog uppleva att du får mycket information, både på Mina sidor och i vissa fall även i brev eller genom Kivra. Har du redan pension som betalas ut kan du få flera kontrolluppgifter. Det beror på beståndsöverlåtelsen.

Ett renodlat tjänstepensionsföretag

Lagen om tjänstepensionsföretag (LTF) är en ny lag Sverige. Folksam har efter noga överväganden valt att tillämpa den nya lagen som är särskilt anpassad för tjänstepensionsverksamhet. Det innebär att ett nytt företag har bildats, Folksam Tjänstepension AB.

I det nya företaget finns bättre förutsättningar för en långsiktigt stabil avkastning och trygghet för din tjänstepension.

Personriskförsäkringar flyttas inte

Personriskförsäkringarna kommer att finnas kvar i Folksam Liv även i fortsättningen. Det kan till exempel vara en livförsäkring för efterlevande som inte innehåller något sparande.

Information om behandling av personuppgifter

Folksam behandlar redan idag personuppgifter om dig som har din tjänstepension i Folksam. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är det Folksamföretag som du har avtal med eller som annars ansvarar för den försäkring som gäller för dig.

Från 1 november kommer Folksam Tjänstepension AB att vara personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i tjänstepensionsverksamheten i Folksam Tjänstepension AB.

Här finns mer information om Folksams behandling av personuppgifter.

Lagen om tjänstepensionsföretag (LTF) är en ny lag Sverige. Den får bara tillämpas av tjänstepensionsföretag. Folksam har valt att tillämpa den nya lagen och har därför startat ett renodlat tjänstepensionsföretag. I det nya företaget Folksam Tjänstepension AB finns bättre förutsättningar för en långsiktigt stabil avkastning och trygghet för din tjänstepension.

Vi har överlåtit majoriteten av vår tjänstepensionsverksamhet och nyteckning av tjänstepension med traditionell förvaltning till Folksam Tjänstepension AB.

De tjänstepensioner som finns kvar i Folksam Liv är sådana som enligt vår analys inte kan överlåtas i sin nuvarande form, bland annat på grund av de villkor de har.

Om just din tjänstepension inte har överlåtits och du vill veta mer om möjligheterna i vårt nya tjänstepensionsföretag kan du kontakta vår kundservice 0771-950 950.

Som kund kan du uppleva att du får mycket information. Det förstår vi, men eftersom vi måste följa de lagar och regler som finns innebär det till exempel att skicka ut information. Har du redan pension som betalas ut kan förändringarna också medföra att du få flera kontrolluppgifter.

Vi har tittat på varje produkt för sig och gått igenom vad som är mest fördelaktigt för våra kunder. Riskförsäkringarna kommer att finnas kvar i Folksam Liv även i fortsättningen eftersom det är det bästa alternativet för våra kunder.