Målareförbundet

Grupplivförsäkring

Livförsäkring hos Folksam
Om du skulle avlida kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader.

I ditt medlemskap ingår en livförsäkring som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Grupplivförsäkring

Som medlem omfattas du av en grupplivförsäkring med ett försäkringsbelopp om 78 750 kronor (1,5 prisbasbelopp) som vid dödsfall utbetalas till dödsboet. Försäkringen gäller till och med det år du fyller 65 år.

Grupplivförsäkring för din partner

Med ditt medlemskap ingår också samma skydd som du själv har, även för din make, maka eller sambo. Försäkringsbeloppet är 15 750 kronor vid dödsfall.

Försäkringen gäller till och med det år medlemmen fyller 65 år.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

För försäkringen gäller grupplivförsäkringsvillkoren som du kan läsa här. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Grupplivförsäkringsvillkor