SRAT

Hälsoskydd

Boka tid för rådgivning så hjälper vi dig.

Olycksfallsförsäkring hos Folksam
Som yrkesverksam medlem i SRAT omfattas du automatiskt av SRAT Hälsoskydd (ingår i medlemsavgiften). Försäkringen består av ett hälsoombud och en sjukförsäkring.

Hälsoombudet ger dig ett bra stöd för att påskynda din rehabilitering om du blir sjukskriven längre än 14 dagar. Du kan få hjälp med bland annat rådgivning kring hälsa, rehabilitering och utredning. Kontakta hälsoombudet i god tid för att få hjälp.

Sjukförsäkringen är ett grundskydd som under nio månader ersätter den del av lönen som faller bort om du blir sjukskriven och är arbetsoförmögen på minst halvtid. Ersättningen kan tillsammans med kollektivavtalad förmån eller annan försäkring lämnas med upp till 90 procent av din inkomst, dock högst 20 prisbasbelopp per år.

Du kan komplettera skyddet med en separat sjukförsäkring som ger dig ett skydd som räcker i 36 månader.

Rådgivning Hälsoskydd

  • Träffa en av våra duktiga rådgivare som hjälper dig med frågor om Hälsoskyddet. Välj en tid som passar dig!

    Boka rådgivning
Hälsoskyddsförsäkring är en förmån som gruppen tecknar, och betalar, för sina gruppmedlemmar.

Ersättning vid arbetsoförmåga

Hälsoskyddsförsäkring kan lämna ersättning för inkomstbortfall om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Av försäkringsbeskedet framgår försäkringsskyddets omfattning samt försäkringsbeloppets storlek.

Ersättning lämnas månadsvis för varje dag, efter uppnådd karenstid, som du har varit arbetsoförmögen i högst det antal månader som framgår av försäkringsbeskedet, längst till och med den månad du fyller 65 år. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan.

Du måste, för att omfattas av försäkringen, tillhört gruppen oavbrutet de senaste tolv månaderna före sjukperiodens början och vara fullt arbetsför när du blir medlem i gruppen. Om du inte var fullt arbetsför när du blev medlem kan du kvalificera dig för att omfattas av försäkringen genom att någon gång efter inträdet i gruppen vara fullt arbetsför i minst 90 dagar i en följd.

Karenstid

Med karenstid avses den tid från sjukperiodens början som måste passera innan rätten till ersättning inträder.
För att kunna få rätt till ersättning vid arbetsoförmåga måste du ha tillhört gruppen oavbrutet de senaste tolv månaderna före sjukperiodens början och:
  • vara fullt arbetsför vid anslutningstillfället eller
  • ha varit fullt arbetsför minst 90 dagar i följd någon gång efter anslutningen

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Hälsoskydd villkor

Försäkringsbesked