Byggnads

Servicesida för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.

Nyhet 2016-01-01

Erbjudanderutin till de som fyller 65 år

Medlemmar som före 65 års ålder har Sjuk- och efterlevandeförsäkring förs över till Sjukdom 60+. Den obligatoriska Medlemsolycksfall förs över till en obligatorisk Olycksfall 60+.

Om medlem har sin partner försäkrad i Sjuk- och efterlevandeförsäkring och/eller Medlemsolycksfall förs dessa över till Sjukdom60+ och Olycksfall 60+. Har medlemmen tidigare tecknat hemförsäkring och/eller medlemsbarn förs även dessa över.

Nytt försäkringsbesked skickas till medlemmen

Från 2016 kommer vi inte att skicka något erbjudande till de som inte varit försäkrade före 65 års ålder. De kan teckna försäkringarna men måste själva kontakta Folksams kundservice 0771-950 950.

För att teckna Sjukdom 60+ måste anmälan göras till Folksam inom sex månader från det att medlemmen fyller 65 år. Sparliv 60+ kan tecknas före 71 års ålder.

Se mer under fliken Erbjudandematerial.

Nyhet 2015-05-27

Registrering av obligatoriskt försäkrade

Förbättrad service till medlemmar inom förbundet då det nu syns vilka obligatoriska försäkringar medlemmen har.

Medlem kan också via folksam.se logga in sig på det som heter Mina sidor och där se hela sitt försäkringsinnehav.

Inloggning kan göras via e-legitimation (BankId eller Mobilt BankId) eller genom beställning av kod.

De obligatoriska försäkringarna som nu syns är följande avtal och försäkringar:
GF 966
Medlemsolycksfall-Fritid, Grupplivförsäkring och Barngruppliv.
GF 965
Olycksfall 60+ för medlemmar från 66 år.

Grupplivförsäkring för medlemmar som är födda 1929 eller tidigare.

Grupplivförsäkring för tidigare medlemmar i Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet födda 1934 eller tidigare.

Försäkring som INTE registreras/syns är Kompletterings TGL.

På "Mina sidor" som medlem kan logga in sig på via folksam.se kan det se ut så här:
Sjukdom och Olycksfall Beskrivning Försäkringsnr Årspremie SEK Förfallodag
Medlemsolycksfall via Byggnads KF-1111111-555 0 01-jan
Liv Beskrivning Försäkringsnr Årspremie SEK Förfallodag
Gruppliv via Byggnads KF-1111111-555 0 01-jan

Saknar du något?

Vår tanke är att all den information som behövs för ditt uppdrag ska finnas här. Men om du saknar något kontakta ditt närmaste Folksamkontor.
Den femtonde varje månad skickas ett försäkringserbjudande ut till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år?

Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:

Överföring från GF 14966: De medlemmar som vid 65 års ålder har försäkring som aktiv medlem. Sjuk- och efterlevande blir Sjukdom 60+. Förbundets obligatoriska Medlemsolycksfall-fritid blir obligatorisk Olycksfall 60+ . Vi överför även partnerns försäkringar. Medlemsbarn och K-hem förs också över.

Medlem som inte har försäkringar före 65 år kan teckna 60+ försäkringarna genom att kontakta Folksams kundservice 0771 – 950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Sjukdom 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år
Försäkringsbelopp 40 000 kronor. Beloppet minskas från 70 år. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer info i kampanjmaterialet.

Olycksfall 60+
Ersättning för kostnader mm på grund av ett olycksfall. Försäkringsbelopp vid invaliditet max 200 000 kronor.

Erbjudandebrev

Byggnads Medlemsförsäkringar

Flerspråkig information

Olycksfall 60+

Sjukdom 60+