GS

Servicesida för förtroendevalda

En illustration på en regnbåge mellan moln
Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.
Powerpointbilder som beskriver GS medlemsförsäkringar.

GS Medlemsförsäkringar

Den femtonde varje månad skickas ett försäkringserbjudande ut till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Erbjudande broschyr

Erbjudandebrev för gift och ogift medlem

Flerspråkig information

Anmälan medlemsbarn

Olycksfall 60+

Sjukdom 60+