Handels

Servicesida för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.
Den femtonde varje månad skickas ett försäkringserbjudande ut till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år? Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Överföring från GF 13895: De medlemmar som vid 65 års ålder har försäkring som aktiv medlem. Sjuk- och efterlevande blir Sjukdom 60+. Tillägg Medlemsolycksfall-fritid förs över till Tillägg Olycksfall 60+ . Vi överför även partnerns försäkringar. Medlemsbarn förs också över.

Medlem som inte har försäkringar före 65 år kan teckna 60+ försäkringarna genom att kontakta Folksams kundservice 0771-950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Sjukdom 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år. Försäkringsbelopp 40 000 kr. Beloppet minskas från 70 år. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer info i kampanjmaterialet.

Olycksfall 60+
För medlem: Invaliditetsbelopp 200 000 kronor och Dödsfall 10 000 kronor.

För medförsäkrad: komplett Olycksfall 60+

Erbjudandebrev

Flerspråkig rikskundtjänst

Handels medlemsförsäkringar

Anmälan Medlemsbarn

Olycksfall 60+

Sjukdom 60+