Handels

Servicesida för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.

Förbättrad service till dig som medlem

Nu får du som är medlem förbättrad service då du kan se dina medlemsförsäkringar på Mina sidor. Logga in via folksam.se via e-legitimation (BankId eller Mobilt BankId) eller genom att beställa en kod. Förbättrad service till medlemmar inom förbundet då det nu syns vilka obligatoriska försäkringar medlemmen har. Försäkringarna som du kan se är Medlemsolycksfall-Fritid samt fullständig Medlemsolycksfall-Fritid och Gruppliv för de som före 1989 tillhörde Frisöranställdas förbund. Inkomstförsäkring syns dock inte än på Mina sidor

Logga in på Mina sidor

Nyhet 2016-01-01

Erbjudanderutin till de som fyller 65 år

Medlemmar som före 65 års ålder har Sjuk- och efterlevandeförsäkring förs över till Sjukdom 60+. Tillägg Medlemsolycksfall förs över till Tillägg Olycksfall 60+.

Om medlem har sin partner försäkrad i Sjuk- och efterlevandeförsäkring och/eller Medlemsolycksfall förs dessa över till Sjukdom60+ och Olycksfall 60+. Har medlemmen tidigare tecknat Medlemsbarn förs även den över.

Nytt försäkringsbesked skickas till medlemmen

Från 2016 kommer vi inte att skicka något erbjudande till de som inte varit försäkrade före 65 års ålder. De kan teckna försäkringarna men måste själva kontakta Folksams kundservice 0771-950 950.

För att teckna Sjukdom 60+ måste anmälan göras till Folksam inom sex månader från det att medlemmen fyller 65 år. Sparliv 60+ kan tecknas före 71 års ålder.

Se mer under fliken Erbjudandematerial längre ner.

Nyhet 2015-11-16

Registrering av obligatoriskt försäkrade

Förbättrad service till medlemmar inom förbundet då det nu syns vilka obligatoriska försäkringar medlemmen har.

Medlem kan också via folksam.se logga in sig på det som heter Mina sidor och där se hela sitt försäkringsinnehav.

Inloggning kan göras via e-legitimation (BankId eller Mobilt BankId) eller genom beställning av kod.

De obligatoriska försäkringarna som nu syns är följande avtal och försäkringar:
GF 1580
Medlemsolycksfall-Fritid samt fullständig Medlemsolycksfall-Fritid och Gruppliv för de som före 1989 tillhörde Frisöranställdas förbund.

Försäkring som INTE registreras/syns är Inkomstförsäkring.

På "Mina sidor" som medlem kan logga in sig på via folksam.se kan det se ut så här:

Logga in på Mina sidor

Sjukdom och Olycksfall Beskrivning Försäkringsnr Årspremie SEK Förfallodag
Medlemsolycksfall via Handels KF-1111111-555 0 01-jan
Liv Beskrivning Försäkringsnr Årspremie SEK Förfallodag
Gruppliv via Handels KF-1111111-555 0 01-jan

Saknar du något?

Vår tanke är att all den information som behövs för ditt uppdrag ska finnas här. Men om du saknar något kontakta ditt närmaste Folksamkontor.
Den femtonde varje månad skickas ett försäkringserbjudande ut till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år? Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Överföring från GF 13895: De medlemmar som vid 65 års ålder har försäkring som aktiv medlem. Sjuk- och efterlevande blir Sjukdom 60+. Tillägg Medlemsolycksfall-fritid förs över till Tillägg Olycksfall 60+ . Vi överför även partnerns försäkringar. Medlemsbarn förs också över.

Medlem som inte har försäkringar före 65 år kan teckna 60+ försäkringarna genom att kontakta Folksams kundservice 0771-950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Sjukdom 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år. Försäkringsbelopp 40 000 kr. Beloppet minskas från 70 år. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer info i kampanjmaterialet.

Olycksfall 60+
För medlem: Invaliditetsbelopp 200 000 kronor och Dödsfall 10 000 kronor.

För medförsäkrad: komplett Olycksfall 60+

Erbjudandebrev

Flerspråkig rikskundtjänst

Handels medlemsförsäkringar

Anmälan Medlemsbarn

Olycksfall 60+

Sjukdom 60+