Handels

Servicesida för förtroendevalda

En illustration på en regnbåge mellan moln
Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.
Powerpointbilder som beskriver Handels medlemsförsäkringar.

Handels medlemsförsäkringar

Varje månad skickas ett försäkringserbjudande till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år? Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Överföring från GF 13895: De medlemmar som vid 65 års ålder har försäkring som aktiv medlem. Sjuk- och efterlevande blir Diagnos 60+. Tillägg Medlemsolycksfall-fritid förs över till Tillägg Olycksfall 60+ . Vi överför även partnerns försäkringar. Medlemsbarn förs också över.

Medlem som inte har försäkringar före 65 år kan teckna 60+ försäkringarna genom att kontakta Folksams kundservice 0771-950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Diagnos 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år. Försäkringsbelopp 40 000 kr. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer i nedanstående produktinformation.

Olycksfall 60+
För medlem: Invaliditetsbelopp 250 000 kronor och Dödsfall 40 000 kronor.

För medförsäkrad: komplett Olycksfall 60+

Erbjudandebrev

Flerspråkig rikskundtjänst

Handels medlemsförsäkringar

Anmälan Medlemsbarn

Olycksfall 60+

Diagnos 60+