IF Metall

Juristförsäkring

IF Metall

Juristförsäkring

Nu kan du få hjälp av en jurist med allt som berör familjejuridik, exempelvis när du ska flytta ihop eller isär, ta hand om ett dödsbo eller om du hamnar i en tvist vid köp. Du får 15 timmar juridisk rådgivning per år. Boka en tid, prata med en jurist i telefon eller via Skype.

Familjens jurist har även kontor över hela Sverige där du kan träffa juridiska experter som gör att du kan känna dig trygg utifrån just din situation.

Du får också hjälp vid ID-stöld och ett rättsskydd som kan ersätta dina rättegångskostnader- allt för bara 30 kronor/månad.

Villkor Juristförsäkring för IF Metall

Här kan du läsa översiktligt om vad som ingår i vår juristförsäkring.

Juristförsäkringen innehåller:

 • Juridisk rådgivning – 15 timmar per år
 • Rättsskydd - ersättning upp till 2 000 000 kr per tvist, självrisk 3 000 kr
 • Må-bra-rådgivning - 3 samtal per år
 • Hjälp vid ID-stöld – telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk

Vad kostar det?

Priset för juristförsäkringen är 35 kronor i månaden.

Var och för vem gäller försäkringen

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare i din egenskap av privatperson och avser händelser i privatlivet.

Den gäller också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll. I händelse av tvist eller intressemotsättningar mellan hushållsmedlemmar, gäller försäkringen endast till fördel för försäkringstagaren.
All information om juristförsäkringen finns i villkoret.

Villkor Juristförsäkring

Telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk

ID-stöld är när någon använder en annan persons identitetsuppgifter i bedrägerisyfte. Det kan handla om att öppna bankkonton, ansöka om kreditkort och lån, registrera telefonabonnemang eller handla varor på internet. Med ID-stöld kan du exempelvis få hjälp med att:

 • Få goda råd om hur du minskar risken att bli utsatt
 • Hantera felaktiga betalningskrav
 • Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar
15 timmar per år

Du får hjälp av en jurist som analyserar situationen. Det kan handla om bland annat följande områden:

 • Familjerätt – som exempel äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, vårdnadstvist och bouppteckning
 • Arvsrätt – testamente och arvsfrågor
 • Konsumentköp - tvister i samband med köp av varor och tjänster
 • Fast egendom – till exempel bygglov och avtalsskrivning vid hantverkshjälp vid om- och tillbyggnad
Ersättning upp till 2 000 000 kr per tvist, självrisk 3 000 kr

Rättskydd kan till exempel ersätta kostnader för ombud, rättegångskostnader som du behöver betala till din motpart och kostnader för medlare.

Första steget är att du har anlitat ett juridiskt ombud. Därefter kan du eller ditt ombud skriftligen ansöka om rättsskydd till oss.

Rättsskydd har du nytta av vid exempelvis:

 • Vårdnadstvister
 • Konsumentköp
 • Ärenden som rör avslag på ansökan om sjukpenning eller sjukersättning
 • Grannförhållanden
Du kan teckna Juristförsäkring vid ett senare tillfälle men då måste du ha Juristförsäkring i sex månader innan du kan använda den. Därför är det extra förmånligt att teckna just nu.

Försäkringen startar 1 april 2019 och gäller för händelser som inträffat efter att försäkringen börjat gälla.