Pappers

Servicesida för förtroendevalda

En illustration på en regnbåge mellan moln
Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.
Här kan du hämta och ladda hem blanketter för dina olika försäkringar och för anmälan av vissa skador. Vid skador ska du alltid i första hand kontakta oss på Folksam på 0771-950 950.

Medgivande till betalning via autogiro

Förmånstagareförordnande

Anmälan om dödsfall

Skadeanmälan vissa diagnoser

Samboutredning

Anmälan barngruppliv

Anmälan Kompletterings TGL

Anmälan olycksfall, sjukdom och rehabilitering

Powerpointbilder som beskriver Pappers medlemsförsäkringar.

Pappers medlemsförsäkringar

Erbjudandematerial

Varje månad skickas ett försäkringserbjudande ut till nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet. Erbjudande breven kan du se längre ner på sidan.

Erbjudande broschyr

Erbjudandebrev 9183 utan löneavdrag

Erbjudandebrev 9184 med löneavdrag

Flerspråkig rikskundtjänst

Olycksfall 60+

Diagnos 60+