Pappers

Servicesida för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.

Nyhet 2016-01-01

Erbjudanderutin till de som fyller 65 år

Som pensionärsmedlem i Pappers omfattas du av en hemförsäkring, diagnosförsäkringen Sjukdom 60+ samt olycksfallsförsäkringen Olycksfall 60 +.

Om medlem har sin partner försäkrad i Sjuk- och efterlevandeförsäkring och/eller Medlemsolycksfall förs dessa över till Sjukdom60+ och Olycksfall 60+. Har medlemmen tidigare tecknat Medlemsbarn förs även den över.

Nytt försäkringsbesked skickas till medlem som har sin partner medförsäkrad

Från 2016 kommer vi inte att skicka något erbjudande till de medlemmar som inte har haft sin partner försäkrad före 65 års ålder. De kan teckna försäkringarna men måste själva kontakta Folksams kundservice 0771-950 950.

För att teckna Sjukdom 60+ måste anmälan göras till Folksam inom sex månader från det att medlemmen fyller 65 år. Sparliv 60+ kan tecknas före 71 års ålder.

Se mer under fliken Erbjudandematerial.

Saknar du något?

Vår tanke är att all den information som behövs för ditt uppdrag ska finnas här. Men om du saknar något kontakta ditt närmaste Folksamkontor.

Erbjudandematerial

Nya medlemmar kan omfattas av GF 14000 på sin avdelning. Medförsäkrade erbjuds GF 13000 lokalt av gruppföreståndare. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år?

Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Som pensionärsmedlem i Pappers omfattas du av en hemförsäkring, diagnosförsäkringen Sjukdom 60+ samt olycksfallsförsäkringen Olycksfall 60 +.

Överföring från GF 13000: De medlemmar som vid 65 års ålder har sin partner försäkrad i Sjuk- och efterlevandeförsäkring förs över till Sjukdom 60+.
Medlemsolycksfall –Fritid för partner förs över till Olycksfall 60+ Medlemsbarn förs också över.

Medlem som före 65 år inte har sin partner medförsäkrad, kan teckna 60+ försäkringarna, för sin partner, genom att kontakta Folksams kundservice 0771 – 950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Sjukdom 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år
F
örsäkringsbelopp 20 000 kronor. Beloppet minskas från 70 år. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer info i kampanjmaterialet.

Olycksfall 60+
Ersättning för kostnader mm på grund av ett olycksfall. Försäkringsbelopp vid invaliditet max 200 000 kronor. Sparliv 60+ kan tecknas innan medlem fyller 71 år Försäkringen är en kombination av ett efterlevandeskydd på högst 40.000 kronor och ett sparande. Alternativen för månadssparandet är 175 kronor eller 350 kronor. Till det kommer en premiekostnad för efterlevandeskyddet på 62 kronor.

Sparliv 60+ kan tecknas innan medlem fyller 71 år
Försäkringen är en kombination av ett efterlevandeskydd på högst 40 000 kronor och ett sparande. Alternativen för månadssparandet är 175 kronor eller 350 kronor. Till det kommer en premiekostnad för efterlevandeskyddet på 62 kronor.

Flerspråkig rikskundtjänst

Olycksfall 60+

Sjukdom 60+

Säljfolder Sparliv 60+