Pappers

Servicesida för förtroendevalda

En illustration på en regnbåge mellan moln
Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.
Här kan du hämta och ladda hem blanketter för dina olika försäkringar och för anmälan av vissa skador. Vid skador ska du alltid i första hand kontakta oss på Folksam på 0771-950 950.

Anmälan om arbetsoförmåga

Medgivande till betalning via autogiro

Förmånstagareförordnande

Anmälan om dödsfall

Skadeanmälan vissa diagnoser

Samboutredning

Anmälan barngruppliv

Anmälan Kompletterings TGL

Anmälan olycksfall, sjukdom och rehabilitering

Powerpointbilder som beskriver Pappers medlemsförsäkringar.

Pappers medlemsförsäkringar

Medlemsbarn - produktbeskrivning

Erbjudandematerial

Varje månad skickas ett försäkringserbjudande ut till nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet. Erbjudande breven kan du se längre ner på sidan.

Vad händer vid 65 år?

Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Som pensionärsmedlem i Pappers omfattas du av en hemförsäkring samt olycksfallsförsäkringen Olycksfall 60 +.

Medlem som före 65 år inte har sin partner medförsäkrad, kan teckna 60+ försäkringarna, för sin partner, genom att kontakta Folksams kundservice 0771 – 950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Diagnos 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år
F
örsäkringsbelopp 40 000 kronor. Beloppet minskas från 70 år. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer i nedanstående produktinformation.

Olycksfall 60+
Ersättning för kostnader mm på grund av ett olycksfall. Försäkringsbelopp vid invaliditet max 200 000 kronor.

Erbjudande broschyr

Erbjudandebrev 9183 utan löneavdrag

Erbjudandebrev 9184 med löneavdrag

Flerspråkig rikskundtjänst

Olycksfall 60+

Diagnos 60+