Skadeanmälan för företag

Brand fordon

Om skada uppkommit genom, brand, blixtnedslag eller explosion.

Anmälarens personliga BankID krävs för att säkerställa vem som anmäler skadan. Uppgifterna registreras enbart i anmäld skada.

Behandlingsskada

Om du har en behandlingsskadeförsäkring hos Folksam, kan du som företag anmäla en personskada som en kund fått i samband med vård eller behandling.

Egendomsskada eller ansvarsskada

Om ditt företag eller förening krävts på skadestånd eller om anmälan gäller er skadade egendom.

Feltankning

Om du råkat tanka fel drivmedel i ditt fordon.

Anmälarens personliga BankID krävs för att säkerställa vem som anmäler skadan. Uppgifterna registreras enbart i anmäld skada.

Kollision med annat fordon

Om du har råkat ut för en kollision med annat fordon.

Anmälarens personliga BankID krävs för att säkerställa vem som anmäler skadan. Uppgifterna registreras enbart i anmäld skada.

Maskinfel fordon

Om fel uppstår på motor eller elektronik.

Anmälarens personliga BankID krävs för att säkerställa vem som anmäler skadan. Uppgifterna registreras enbart i anmäld skada.

Patientskada

Om du har en patientförsäkring hos Folksam kan du som företag anmäla en personskada som en patient fått i samband med vård eller behandling.

Kollision med djur

Om du har kolliderat med ett djur, till exempel en katt, hund eller rådjur.

Anmälarens personliga BankID krävs för att säkerställa vem som anmäler skadan. Uppgifterna registreras enbart i anmäld skada.

Kupéskada

Om du råkat ut för skador på fordonets inredning i kupé- och lastutrymme, eller på takboxen och lasthållaren.

Anmälarens personliga BankID krävs för att säkerställa vem som anmäler skadan. Uppgifterna registreras enbart i anmäld skada.

Skador på byggnad (exempelvis brand och vatten)

Stöld eller inbrott fordon

Om du råkat ut för ett inbrott i ditt fordon eller om någon har stulit fordonet eller biltillbehör.

Anmälarens personliga BankID krävs för att säkerställa vem som anmäler skadan. Uppgifterna registreras enbart i anmäld skada.

Singelolycka

Om det är en trafikolycka där bara ditt fordon är inblandat eller kollision med annan egendom, fotgängare eller cyklist.

Anmälarens personliga BankID krävs för att säkerställa vem som anmäler skadan. Uppgifterna registreras enbart i anmäld skada.

Smitning – ex parkeringsskada

Om ditt fordon har skadats av ett annat fordon som smitit från platsen.

Anmälarens personliga BankID krävs för att säkerställa vem som anmäler skadan. Uppgifterna registreras enbart i anmäld skada.

Skadegörelse fordon

Om någon utomstående med uppsåt skadat ditt fordon.

Anmälarens personliga BankID krävs för att säkerställa vem som anmäler skadan. Uppgifterna registreras enbart i anmäld skada.

Skadad eller förlorad nyckel

Om du har förlorat eller skadat fordonets startnyckel.

Anmälarens personliga BankID krävs för att säkerställa vem som anmäler skadan. Uppgifterna registreras enbart i anmäld skada.

Om skadan inträffat utomlands

Folksam Jour: +46 771 45 00 00
SOS International: +46 813 60 60

Komplettera redan anmäld skada

Komplettera ditt skadeärende genom att välja vad det gäller i listan. Du kommer direkt till ett formulär där du kan skicka in fler uppgifter om skadan till oss. Ange skadenumret du fick när du anmälde skadan. Det hittar du genom att logga in på Mina sidor Företag.