Skadeanmälan Företag

Här hittar du kontaktuppgifterna du behöver om du vill anmäla en skada.

Om skadan inträffat i Sverige

Sakskada
Telefon: 0771-950 950
Fax: 08-772 80 80
E-post: foretagsskada@folksam.se

Motorskada
Telefon: 0771-950 950
Fax: 08-772 80 80
E-post: motorskador.foretag@folksam.se

Vid akut skada
Vid akut skada efter klockan 17 och under helger ring:
Folksam Jour 0771-45 00 00.

Om skadan inträffat utomlands

Folksam Jour: +46 771 45 00 00
Falck TravelCare: +46-8-587 717 76