Husbilsklubben.se

Du som är medlem får 10% rabatt

Folksam kan genom ett samarbetsavtal med Husbilsklubben.se erbjuda en förbättrad Husbilsförsäkring för dig som är kund hos oss.

Du som är medlem får 10 procent rabatt på din husbilsförsäkring. Har du både husbils- och hemförsäkringen i Folksam får du dessutom ett utökat reseskydd från 45 dagar till 185 dagar när du reser med husbilen.

Ändringar av det förlängda reseskyddet 2015

Från 2015 gällde nya och förtydligade regler kring Husbilsklubbens förlängda reseskydd i Folksam. Ändringen trädde i kraft den 1/1 2015. Medlemmar i Husbilsklubben, som har både husbilen och boendet försäkrat i Folksam, har som tidigare sammanlagt 185 dagars reseförsäkring vid resa med husbilen.

Det har funnits otydlighet kring hur detta förlängda reseskydd gäller och vi har därför tagit fram en villkorsbilaga (som gäller utöver Folksams ordinarie villkor för Hem och Villa) för Husbilsklubben och som kommer att finnas som bilaga vid nyteckning, ändring och förnyelse av försäkring.

Ladda ner bilagan här

  • Husbilsklubbens förlängda reseskydd ersätter inte kostnader som uppstått under tid då husbilen är avställd
  • Vi ersätter inte kostnader som uppstår vid resa med annat färdmedel än husbil. Under resa som görs med husbil omfattar dock försäkringen avvikelse för resa med annat färdmedel i max 7 dagar vid två separata tillfällen under resan
Det är viktigt att poängtera att ovanstående begränsningar i praktiken endast gäller på resa från och med resdag 46, eftersom Folksams ordinarie villkor för reseskyddet i hemförsäkringen inte har dessa begränsningar.

2014 införde vi ytterligare en förmån för Husbilsklubbens medlemmar. Nu gäller avställningsförsäkringen inte bara i Sverige utan även i övriga EES-länder samt övriga länder som är anslutna till systemet med grönt kort.

Viktigt att veta

Vi vill trots ovanstående tillskott avråda Husbilsklubbens medlemmar från att ställa av sin husbil när man bor i den på semestern. Skälet är att avställningsförsäkringens skydd inte är lika omfattande som en halv- eller helförsäkring.

Skulle man välja att framföra fordonet när det är avställt kan detta få ödesdigra konsekvenser vid en trafikskada. Räddnings-, maskin- och elektronikskadeförsäkringen ingår inte när husbilen är avställningsförsäkrad.

Övriga försäkringsförmåner

Du som är medlem i Husbilsklubben.se får 10 procent rabatt på din husbilsförsäkring! Har du både husbils- och hemförsäkringen i Folksam får du dessutom ett utökat reseskydd från 45 dagar till 185 dagar när du reser med husbilen.

Är du medlem i Husbilsklubben.se, kan du ringa på telefon 0771-55 70 10 för att teckna försäkring eller om du har frågor.