Topp och Talang

Sveriges olympiska kommitté

Alla som är uttagna i SOKs Topp- och Talangprogram omfattas av en vårdkostnadsförsäkring.

Det är ett av de stöd som programmet ger dig i din satsning för att representera Sverige i OS.

Försäkringsbesked SOK:s Vårdkostnadsförsäkring

Det här innebär vårdkostnadsförsäkringen

Försäkringen kan lämna ersättning för vårdkostnader (medicinsk utredning, läkarvård, sjukhusvård, läkemedel och behandling) som legitimerad läkare föreskrivit för att läka en olycksfallsskada eller sjukdom.

Sjukgymnastik eller annan form av rehabilitering ersätts enbart efter remiss eller rekommendation från SOKs kontaktläkare eller landslagsläkare.

Fler behandlingar kräver vårdplan

Om det blir fler än tio rehabiliteringstillfällen ska en vårdplan tas fram av SOKs kontaktläkare, förbundsläkare eller din sjukgymnast, vi kan då ersätta ytterligare fem behandlingar. Vårdplanen ska skickas in till Folksam och godkännas innan fortsatt rehabilitering påbörjas.

Försäkringen ersätter kostnader inom 18 månader från det att skadan/sjukdomen uppkommit. Ersättning lämnas oavsett om vården är offentlig eller privat och försäkringen gäller utan självrisk.

Viktiga undantag i försäkringen

  • Försäkringen gäller inte för skador/sjukdomar som inträffade innan du blev uttagen i programmet.
  • Försäkringen lämnar inte ersättning för så kallade förebyggande behandlingar som exempel massage, idrottspsykologisk rådgivning med mera.
  • Försäkringen lämnar inte ersättning för resor till och från vård och behandling.

Villkor och information

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen och även hitta en lista på de vårdgivare vi arbetar närmast med.

Lista vårdgivare

SOKs Vårdkostnadsförsäkring villkor

Försäkringsinformation