SPK:s elitsatsning

Vårdkostnadsförsäkring

Alla som är uttagna av Sveriges Paralympiska Kommitténs i elitsatsningar omfattas av en vårdkostnadsförsäkring. Den är ett stöd i din elitsatsning.

Vad innebär en vårdkostnadsförsäkring?

Försäkringen ersätter kostnader för att ställa diagnos (ett läkarbesök och slät- eller magnetröntgen). Rehabilitering för skador som inträffar eller uppstår under träning oavsett om det finns påverkan av tidigare skada eller sjukdom. Högst tio rehabiliteringstillfällen ersätts från försäkringen.

Ingrepp eller operation av skada som uppstår under försäkringstiden. Rehabilitering efter ingrepp ingår med högst tio tillfällen. Resor i samband med vård och behandling ersätts med högst 3 000 kronor.

Hur gör du om du skadar dig eller blir sjuk?

Kontakta den vårdgivare du vill gå till och boka tid. Vårdgivaren du besöker tar kontakt med Folksam för att få besked om kostnaden kan ersättas från försäkringen.

Läkaren du besöker tar kontakt med Folksam för att få besked om kostnaden kan ersättas från försäkringen. Faktura för godkänt besök skickas direkt från vårdgivaren till Folksam. Övriga ersättningsbara utlägg som medicin och resor betalar du först själv och sedan kontaktar du: Folksam Elitidrott ­­08-772 87 95 för reglering.

Forsäkringsinformation

Här laddar du ner försäkringsinformationen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsinformation

Villkor

Här laddar du ner försäkringsvillkoret. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor