Så behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som kund. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter.

Du ska veta vilka uppgifter som vi inhämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Folksam bedriver försäkringsverksamhet och den verksamheten är i stor utsträckning reglerad i lag. Exempelvis får vi inte bedriva annan rörelse än försäkringsrörelse och verksamhet som hänger samman med försäkringsrörelsen.

Läs mer om Folksams hantering av personuppgifter här

Inspelning av telefoni

Folksam spelar in och sparar telefonsamtal för några olika ändamål enligt nedan:

Anledningar till inspelning

  • Förbättring av våra erbjudanden och service till kund
  • För utbildningssyfte och förbättring av kvalitén i kundmötet
En inspelning görs med stöd av en intresseavvägning - det vill säga att Folksam har gjort bedömningen att det berättigade intresset att spela in och spara telefonsamtal väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Telefonsamtal sparas i högst 60 dagar och raderas därefter.