Integritetspolicy för hästspelet Stjärnryttaren

Folksam ömsesidig sakförsäkring är ansvarig utgivare för hästspelet Stjärnryttaren och därmed även för behandling av dina personuppgifter.

När du installerar och spelar hästspelet samlar vi inte in några användaruppgifter om dig. Du behöver inte skapa något användarkonto, logga in eller lämna ifrån dig några användaruppgifter för att kunna spela spelet.

Vi använder oss inte av spårningsteknik för att förbättra spelet, ge dig en anpassad spelupplevelse eller liknande. Det namn du väljer att använda i spelet väljs från en lista med namn som vi har tagit fram. Du kan inte välja ett eget namn som kan kopplas till dig som individ.

Vi behandlar dina personuppgifter och kontaktuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR. Du hittar mer information om dina rättigheter enligt GDPR och kontaktuppgifter till oss via länken nedan.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Privacy policy for the horse game Stjärnryttaren

Folksam ömsesidig sakförsäkring, is responsible publisher for the horse game Stjärnryttaren and thus also for the processing of your personal data.

When you install and play the horse game, we do not collect any user data about you. You do not need to create a user account, log in or provide any user details to be able to play the game.

We do not use tracking technology to improve the game, give you a customized gaming experience or the like. The name you choose to use in the game is chosen from a list of names we have created. You cannot choose a name of your own that can be linked to you as an individual. 

We process your personal information and contact information in accordance with the GDPR. You can find more information about your rights according to the GDPR and contact details for us via the link below.

This is how we process your personal data