Våra kundundersökningar

Du kan hjälpa oss att bli bättre!

Varje dag jobbar vi med att ge dig som kund bättre erbjudande och bättre upplevelse.

En viktig del i det arbetet är att förstå vad du som kund tycker och förväntar dig av oss, och hur vi lever upp till det. Våra kundundersökningar, som oftast skickas som en e-postenkät, bidrar mycket i vårt ständiga utvecklingsarbete.

Så här tar vi hand om dina svar

Att göra kundundersökningar ställer höga krav på hur vi som bolag hanterar personliga uppgifter och svar. Alla svar vi får i undersökningar är konfidentiella och görs anonyma innan vi får se svaren om inte du själv vill det. Frågorna vi ställer är allmänna.

Vi kommer aldrig ställa frågor kring ditt kontonummer, koder eller bankuppgifter. Om du skulle få frågor om det där vi står som angiven avsändare ska du kontakta vår kundservice.

Vem gör kundundersökningarna?

Undersökningarna som du får som e-postenkäter genomförs av Folksam med hjälp av enkätverktyget Survey Xact, som följer EU:s strikta säkerhetskrav och används av flera myndigheter, banker och sjukhus.

Survey Xact

Dataskyddsförordningen GDPR

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som kund. Folksam värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du deltar i denna kundundersökning.

De personuppgifter som behandlas med anledning av kundundersökningen består av din e-postadress och ditt kundnummer. Även de svar du lämnar i undersökningen är att betrakta som personuppgifter fram till dess att uppgifterna avidentifierats och således inte längre går att koppla till dig som person.

Ändamål och lagring

Folksams ändamål med undersökningen är att få förståelse för vad Folksams kunder anser om Folksams verksamhet och produkter, så att Folksam utifrån detta kan driva förbättringsarbete inom det område som framgår av respektive undersökning.

Folksam bedömer att det finns ett berättigat intresse att under en kort period behandla de uppgifter du frivilligt lämnat oss, för att framställa sådan statistik som möjliggör för Folksam att förbättra sina processer eller produkter. I förlängningen innebär det att Folksam kan tillhandahålla försäkringar och tillhörande tjänster på ett för kunden så effektivt, tryggt och säkert sätt som möjligt.

Folksam kommer att spara dina personuppgifter så länge Folksam behöver dem för att uppfylla det ändamål för vilka de samlats in. I normalfallet kommer uppgifterna ha avidentifierats eller raderats inom två veckor från dess att undersökningen genomfördes.

Ansvariga parter

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Folksam ömsesidig sakförsäkring. Vår samarbetspartner Netigate AB tillhandahåller den undersökningsplattform där undersökningen genomförs. Netigate AB kommer, såsom personuppgiftsbiträde till Folksam ömsesidig sakförsäkring, få del av personuppgifterna.

För att utöva dina rättigheter enligt GDPR eller för kontaktuppgifter i frågor som rör GDPR, exempelvis till Dataskyddsombudet eller tillsynsmyndigheten, hittar du all information här:

Mer om GDPR och hur vi hanterar personuppgifter

Har du frågor kring undersökningen?