Du kan hjälpa oss att bli bättre!

Varje dag jobbar vi på att bli bättre och vi vill också att en nöjd kund fortsätter att vara nöjd. För att veta om vi lyckas med detta gör vi kundundersökningar.

Där får vi svar om vad du tycker är bra med våra försäkringar och hur vi hanterar dina ärenden men kanske viktigaste av allt- vad vi kan göra bättre för dig som kund.

Så här tar vi hand om dina svar

Alla svar vi får i undersökningar är konfidentiella och görs anonyma innan vi får se svaren om inte du själv vill det. Frågorna vi ställer är allmänna. Vi kommer aldrig ställa frågor kring ditt kontonummer, koder eller bankuppgifter. Om du skulle få frågor om det där vi står som angiven avsändare ska du kontakta oss på kundservice@folksam.se.

Vem gör kundundersökningarna?

Undersökningarna genomförs med hjälp av enkätverktyget Netigate som följer EU:s strikta säkerhetskrav och används av flera myndigheter, banker och sjukhus.

Läs mer om Netigate

Har du frågor kring undersökningen?