Hållbarhet i rådgivningen

I augusti 2022 infördes nya regler som en del av EU:s handlingsplan för hållbara finanser (EU Sustainable Finance Action Plan). Folksam välkomnar de nya reglerna eftersom det är viktigt att våra kunder har kunskap om hur deras sparande har en påverkan på hållbarhet. Här har rådgivaren en nyckelroll för att kunden kan känna sig trygg med sina val för sitt sparande.

I början av 2023 tog Folksam även ytterligare ett steg kring en mer fördjupad analys av kundens ambitioner kopplat till hållbarhet. Våra rådgivare informerar om de specifika EU-preferenserna och säkerställer att kunder får en sparandeprodukt som matchar.

Nya informationskrav på hållbarhet inom sparande

Genom EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) ställs det krav på finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras. Folksam publicerade per den 1 jan 2023 information i enlighet med de nya informationskraven, som bland annat består av nya hållbarhetsbilagor innan avtal ingås för sparandeprodukter. Eftersom alla finsansmarknadsaktörer i EU måste redovisa samma uppgifter blir det lättare för kunder att kunna jämföra olika sparandeprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.