Valbara fonder

Guidat fondutbud

Folksam har inget eget fondbolag. Det gör att vi kan välja ut och erbjuda dig högpresterande fonder från hela marknaden. Vi kan också välja bort fonder som inte håller måttet över tid. Det kallar vi guidat fondutbud.

Med ett guidat fondutbud blir det enklare för dig att välja. Fonderna är kvalitetssäkrade och uppfyller höga krav på hållbarhet, representerar olika fondkategorier och har en väl avvägd avgift inom sin kategori.

Vår process för fondselektering gör ditt val av fonder enklare. När du väljer i vårt fondutbud har vi redan gjort det första urvalet utifrån kategori, avgift och riskjusterad avkastning.

För dig som vill välja bland fler fonder har vi ett utökat fondutbud. Vi kvalitetssäkrar det utökade fondutbudet i samma process som vårt guidade fondutbud.

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Här får du veta mer om hur vi arbetar för att våra kunders sparande ska förvaltas ansvarsfullt.

Hållbarhet är avgörande för vår framtid. I fondlistan finns, under fliken Hållbarhet, information för varje fond om den främjar hållbarhet (kallas också ”ljusgrön”) eller har hållbarhet som mål (kallas också ”mörkgrön”).

Tyvärr är det just nu problem med rapporteringen mellan fondbolag och leverantören som sammanställer informationen till oss. För att tydliggöra för dig som kund vilka fonder som är klassificerade som ljusgröna eller mörkgröna finns här en lista på våra valbara fonder. Hållbarhetstabellen i fondlistan kommer att uppdateras så snart problemet med rapporteringen är lösta.

Lista med fonders hållbarhetsklassificering