Hör av dig!

Prata sparande med oss

Till pensionen, dig själv – eller till din familj

Vill du ha ett tryggt sparande eller vill du ta en viss risk för möjligheten till högre avkastning?

Vi berättar om vilka val du kan göra för din pension. Ta hjälp av våra experter inom sparande som du kan träffa både i telefon eller genom ett personligt möte.
Genom att pensionsspara kan du få en bättre ekonomi i framtiden. Men det finns många omständigheter att ta hänsyn till när du väljer hur du vill spara. Det kan vara krångligt att sätta sig in i allt. Därför är det viktigt att du kan lita på de råd som du får från oss.

Våra rådgivare

  • Har dokumenterad kompetens
  • Kan hjälpa dig med både ekonomiska och juridiska frågor
  • Är skyldiga att avråda från olämpliga affärer
  • Hjälper dig att förstå placeringens möjligheter och risker
  • Ser helheten i din ekonomiska situation
  • Ska skriftligt dokumentera varje möte med dig. Det är en säkerhet både för dig och för oss. Ord ska aldrig behöva stå mot ord om du blir missnöjd

Certifiering genom Finanskompetens

För att få en riktigt god kvalitet på våra rådgivningar måste våra rådgivare ha en god grundkunskap. En del av det arbetet har vi tillgodosett genom att anlita Finanskompetens.

Vi använder sedan början av 2012 deras koncept för certifiering av finansiella rådgivare enligt lagen om finansiell rådgivning och föreskrifter från Finansinspektionen.

Läs mer om Finanskompetens

Som privatperson kan en rådgivning handla om ditt sparande och dina försäkringar.

För dig som är företagare kan det röra sig om allt från din verksamhet till att du vill se över ditt försäkringsskydd.

Det kan också röra sig om kortsiktiga eller mer långsiktiga placeringar.

Behöver jag förbereda mig inför en rådgivning?

Det är bra om du tänker över ditt behov lite i förväg. Om det gäller sparande, frågar vi alltid hur mycket du vill ha i pension. Vi ser över din ekonomiska situation och vad du har för sparmöjligheter.

Tillsammans planerar vi dina placeringar långsiktigt, så att du har möjligheten att få den ekonomi som du önskar framtiden.

Hur går en rådgivning till?

Vi brukar träffa dig där det passar dig bäst. Oftast per telefon men även i ett personligt möte.

Vi samtalar om vad som är bäst för dig och hur vi skapar det allra bästa försäkringsskyddet. Vi ger även en ekonomisk rådgivning där vi tar hänsyn till hela din situation. Mötet tar ungefär en timme.