Akademikerförbundet SSR

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan. Skyddet gäller upp till 140 dagar men du kan få ytterligare trygghet genom att köpa till 160 dagar - och få ett skydd på 300 dagar totalt.

Ersättningstaket för vanlig a-kassa motsvarar 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 25 025 kronor per månad. Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 100 000 kronor per månad. 

Om du har en ersättningsgrundande inkomst under 25 025 kronor men över 20 900 kronor per månad, omfattas du av inkomstförsäkringen från dag 101 till 140.
Ditt förbund har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett skydd de första 140 dagarna med möjlighet att teckna 300 dagar.
Om du får ersättning från din inkomstförsäkring får du även tillgång till Karriärcoachning. Med Karriärcoachning får du professionell och individuell hjälp av certifierade coacher med lång erfarenhet. Du får praktiska verktyg och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. 

Här nedan kan du få en generell översikt på vad inkomstförsäkringen kan ge dig i ersättning och vad skillnaden blir mot att bara ha A-kassa de första 140 dagarna av din arbetslöshet, samt ersättning för om du tecknar tilläggsförsäkringen som skyddar upp till 300 dagar. 

Beloppen som anges motsvarar ersättning före skatt.

Ersättning dag 1-100

Månadslön A-Kassa dag
1-100
A-kassa och inkomstförsäkring dag
1-100
30 000 kr/mån 20 020 kr/mån 24 000 kr/mån
35 000 kr/mån 20 020 kr/mån 28 000 kr/mån
40 000 kr/mån 20 020 kr/mån 32 000 kr/mån
45 000 kr/mån 20 020 kr/mån 36 000 kr/mån
50 000 kr/mån 20 020 kr/mån 40 000 kr/mån
55 000 kr/mån 20 020 kr/mån 44 000 kr/mån
60 000 kr/mån 20 020 kr/mån 48 000 kr/mån
70 000 kr/mån 20 020 kr/mån 56 000 kr/mån
80 000 kr/mån 20 020 kr/mån 64 000 kr/mån

Ersättning dag 101-140

Månadslön A-Kassa dag
101-140
A-kassa och inkomstförsäkring dag 
101-140
30 000 kr/mån 16 720 kr/mån 24 000 kr/mån
35 000 kr/mån 16 720 kr/mån 28 000 kr/mån
40 000 kr/mån 16 720 kr/mån 32 000 kr/mån
45 000 kr/mån 16 720 kr/mån 36 000 kr/mån
50 000 kr/mån 16 720 kr/mån 40 000 kr/mån
55 000 kr/mån 16 720 kr/mån 44 000 kr/mån
60 000 kr/mån 16 720 kr/mån 48 000 kr/mån
70 000 kr/mån 16 720 kr/mån 56 000 kr/mån
80 000 kr/mån 16 720 kr/mån 64 000 kr/mån

Ersättning dag 141-200

Månadslön A-Kassa dag
141-200
A-kassa och inkomstförsäkring dag
141-200
30 000 kr/mån 16 720 kr/mån 24 000 kr/mån
35 000 kr/mån 16 720 kr/mån 28 000 kr/mån
40 000 kr/mån 16 720 kr/mån 32 000 kr/mån
45 000 kr/mån 16 720 kr/mån 36 000 kr/mån
50 000 kr/mån 16 720 kr/mån 40 000 kr/mån
55 000 kr/mån 16 720 kr/mån 44 000 kr/mån
60 000 kr/mån 16 720 kr/mån 48 000 kr/mån
70 000 kr/mån 16 720 kr/mån 56 000 kr/mån
80 000 kr/mån 16 720 kr/mån 64 000 kr/mån

Ersättning dag 201-300

Månadslön A-Kassa dag
201-300
A-kassa och inkomstförsäkring dag
201-300
30 000 kr/mån 16 720 kr/mån 21 000 kr/mån
35 000 kr/mån 16 720 kr/mån 24 500 kr/mån
40 000 kr/mån 16 720 kr/mån 28 000 kr/mån
45 000 kr/mån 16 720 kr/mån 31 500 kr/mån
50 000 kr/mån 16 720 kr/mån 35 000 kr/mån
55 000 kr/mån 16 720 kr/mån 38 500 kr/mån
60 000 kr/mån 16 720 kr/mån 42 000 kr/mån
70 000 kr/mån 16 720 kr/mån 49 000 kr/mån
80 000 kr/mån 16 720 kr/mån 56 000 kr/mån

Viktigt att veta

 • Vem omfattas?
  För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste 18 månaderna, innan du blev arbetslös.

  Om du blir arbetslös
  Om du får ersättning från svensk arbetslöshetskassa har du rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.

Förläng antalet utbetalningsdagar

Om du vill förlänga antalet utbetalningsdagar kan du teckna vårt tillägg och få ytterligare 160 dagar, sammanlagt 300.

Efter de första 140 dagarna ger tillägget upp till 80% av lönen, upp till 100 000 kronor per månad.

*Högsta möjliga försäkringsbara lön är 100 000 kr per månad.

Därför köper du tillägget

 • Du får en utökad trygghet från 140 till 300 dagar
 • Du får tid på dig att ordna din situation och ett nytt jobb
 • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder

Vad kostar tilläggsförsäkringen?

Premien för tilläggsförsäkringen beror på din månadslön. Högsta försäkringsbara lön är 100 000 kr/mån.

Månadslön Premie per månad
20 90025 000 35 kronor
25 00130 000 49 kronor
30 00136 000 70 kronor
36 00143 000 89 kronor
43 00150 000 112 kronor
50 00155 000 131 kronor
55 00160 000 147 kronor
60 00168 000 166 kronor
68 00175 000 192 kronor
75 00180 000 kr 211 kronor
80 00187 000 kr 226 kronor
87 00194 000 kr 240 kronor
94 001100 000 kr 254 kronor

Viktigt att veta

 • Vem omfattas?
  Du omfattas av försäkringen om du har varit medlem i Akademikerförbundet SSR under en sammanhängande period på 18 månader och tilläggsförsäkringen har varit i kraft oavbrutet i 12 månader innan du blir arbetslös. 

  Om du blir arbetslös
  Om du får ersättning från svensk arbetslöshetskassa har du rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.
För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du uppfylla de här kriterierna:
 • Du måste ha varit medlem i förbundet i minst arton månader innan du blev arbetslös
 • Du måste vara berättigad till ersättning från a-kassan

Så här gör du

Ersättning från a-kassan
Skicka in din ansökan tillsammans med en kopia av beslutsbrev och det första utbetalningsbeskedet från a-kassan, till adressen nedan.

Ersättning från Försäkringkassan (aktivitetsstöd)
Skicka din ansökan tillsammans med en kopia av beslutsbrevet från a-kassan, en kopia på beslut/anvisning från Arbetsförmedlingen och det första utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan, till adressen nedan.

Blankett - ansökan om ersättning

Frågor om ersättning

Bra att veta om ersättning

Om du har varit ansluten till en inkomstförsäkring i annat fackförbund, kan du få tillgodoräkna dig den tiden. Studentmedlemskap räknas som kvalifikationstid men berättigar inte till ersättning från inkomstförsäkringen Rätten till ersättning från inkomstförsäkringen upphör vid månadsskiftet före den månad du fyller 65 år.

Försäkringsvillkor

Här nedan kan du ladda hem fullständiga villkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor (Gäller före 1 september 2016)

Broschyr om karriärcoachningen som ingår

Försäkringsbesked