Akademikerförbundet SSR

Inkomstförsäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan. Skyddet gäller upp till 140 dagar men du kan få ytterligare trygghet genom att köpa till 160 dagar - och få ett skydd på 300 dagar totalt.

Ersättningstaket för vanlig a-kassa motsvarar 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 33 000 kronor per månad. Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 100 000 kronor per månad. 

Om du har en ersättningsgrundande inkomst under 33 000 kronor men över 27 500 kronor per månad, omfattas du av inkomstförsäkringen från dag 101 till 140.

Om du får ersättning från din inkomstförsäkring får du även tillgång till Karriärcoachning.

Akademikerförbundet SSR har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett skydd de första 140 dagarna med möjlighet att teckna 300 dagar. Ovan kan du få en generell översikt* över hur mycket inkomstförsäkringen kan ge dig i ersättning om du skulle bli arbetslös.

Du får även individuell hjälp

Om du får ersättning från din inkomstförsäkring får du även tillgång till Karriärcoachning. Med Karriärcoachning får du professionell och individuell hjälp av certifierade coacher med lång erfarenhet. Du får praktiska verktyg och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. 

*Under rubriken "Så har vi räknat" visar vi vilka skattetabeller vi använder.

Viktigt att veta

 • Vem omfattas?
  För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste 18 månaderna, innan du blev arbetslös.

  Om du blir arbetslös
  Om du får ersättning från svensk arbetslöshetskassa kan du ha rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.

Förläng antalet utbetalningsdagar

Om du vill förlänga antalet utbetalningsdagar kan du teckna vårt tillägg och få ytterligare 160 dagar, sammanlagt 300.

Efter de första 140 dagarna ger tillägget upp till 80% av lönen, upp till 160 000 kronor* per månad.

*Högsta möjliga försäkringsbara lön är 160 000 kr per månad.

Vad kostar tilläggsförsäkringen?

Premien för tilläggsförsäkringen beror på din månadslön. Högsta försäkringsbara lön är 160 000 kr/mån. För att se vad det kostar och köpa tillägget för lön upp till 100 000 kronor går du in på ”Köp 160 dagar extra” högst upp. Vid lön över 100 000 kronor ber vi dig kontakta Folksams kundservice på 0771-950 950.

Därför köper du tillägget

 • Du får ett skydd för din inkomst som överstiger taket på 100 000 kronor, upp till en inkomst på 160 000 kronor
 • Du får tid på dig att ordna din situation och ett nytt jobb 
 • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder

Viktigt att veta

 • Vem omfattas?
  Du omfattas av försäkringen om du varit medlem i Akademikerförbundet SSR under en sammanhängande period på 18 månader. Om du har tecknat tilläggsförsäkring ska den ha varit i kraft oavbrutet i 12 månader innan du blir arbetslös. 

  Om du blir arbetslös
  Om du får ersättning från svensk arbetslöshetskassa kan du ha rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.

För inkomst över 100 000 kronor:

Om du har en inkomst som överstiger 100 000 kronor, kan du teckna tilläggsförsäkring lön. Högsta försäkringsbara lön är 160 000 kronor.

För att teckna tillägget kontakta Folksams Kundservice på tel 0771-950 950.

Därför köper du tillägget

 • Du får ett skydd för din inkomst som överstiger taket på 100 000 kronor, upp till en inkomst på 160 000 kronor
 • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder

Viktigt att veta

 • Vem omfattas?
  Du omfattas av försäkringen om du varit medlem i Akademikerförbundet SSR under en sammanhängande period på 18 månader. Om du har tecknat tilläggsförsäkring ska den ha varit i kraft oavbrutet i 12 månader innan du blir arbetslös. 

  Om du blir arbetslös
  Om du får ersättning från svensk arbetslöshetskassa kan du ha rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.

För dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR och får ersättning från din inkomstförsäkring finns en ny tjänst – Karriärcoachning. Folksam erbjuder denna tjänst i samarbete med AS3, ett nordiskt karriärrådgivningsföretag. Du får verktygen för att bli bättre förberedd i ditt fortsatta arbetsliv.

Med Karriärcoachning får du professionell och individuell hjälp av certifierade coacher med lång erfarenhet. Du får praktiska verktyg och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.

Börja med Karriärcoachning

Mejla: info@as3.se

Produktblad - Karriärcoachning

Läs mer på AS3

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Försäkringen gäller för dig i din egenskap av medlem i ditt fackförbund. För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i ditt förbund under minst 18 månader. Du måste också vara medlem i a-kassa som står under tillsyn av inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

Ansök om ersättning från försäkringen genom att anmäla arbetslöshet.

För att omfattas av försäkringen ska du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste arton månaderna före arbetslöshetens inträde. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du har din första karensdag för arbetslöshetsersättning.

Ersättningen motsvarar upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst, som överstiger det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar, för närvarande 33 000 kronor per månad de första 140 ersättningsdagarna.

Därefter görs ett schablonavdrag som motsvarar skatt. Om du får annan inkomstrelaterad ersättning kan denna komma att minska ersättningsbeloppet från försäkringen.

Nej, för försäkringens skull behöver du inte anmäla något på förhand. Om du skulle bli arbetslös fyller du i en blankett som hanteras av ditt förbund. För att vara säker på att det inte ska uppstå diskussion om storleken på din ersättning är det däremot naturligtvis viktigt att du alltid ser till att du betalar fackföreningsavgift utifrån din faktiska inkomst. För att kontrollera detta kan du kontakta ditt förbund.

Du som omfattas av försäkringen och har blivit arbetslös med en ersättningsgrundande inkomst som överstiger 33 000 kronor per månad, kan få ersättning från försäkringen. Du måste ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa för den aktuella perioden.

Det är lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) som uttalar att den ersättningsgrundande inkomsten måste vara högre än 33 000 kronor per månad för att man ska kunna få ersättning från försäkringen.

Nej, ersättningen från försäkringen är skattefri och inget du betalar skatt på.

Från och med att ditt förbund tecknat gruppavtal med Folksam och att du beviljats medlemskap i förbundet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen behöver du sedan ha varit medlem i minst 18 månader i ditt fackförbund.

Försäkringen upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 66 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om gruppavtalet upphör eller om du utträder ur förbundet.

Nej det påverkar inte såvida du fortfarande tillhör den försäkringsberättigande gruppen. Om du byter arbete till en annan bransch och efter bytet tillhör ett annat förbund och annan arbetslöshetskassa, beror det på det nya förbundets regler och medlemsförmåner.

Enligt lag kan du som mest få upp till 80 procent av inkomsten vid arbetslöshet.

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du uppfylla de här kriterierna:
 • Du måste ha varit medlem i förbundet i minst arton månader innan du blev arbetslös
 • Du måste vara berättigad till ersättning från a-kassan

Bra att veta om ersättning

Om du har varit ansluten till en inkomstförsäkring i annat fackförbund, kan du få tillgodoräkna dig den tiden. Studentmedlemskap räknas som kvalifikationstid men berättigar inte till ersättning från inkomstförsäkringen Rätten till ersättning från inkomstförsäkringen upphör vid månadsskiftet före den månad du fyller 66 år.

Försäkringsvillkor

Här nedan kan du ladda hem fullständiga villkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor (Gäller före 1 september 2016)

Broschyr om karriärcoachningen som ingår

Product sheet – Career coaching

Försäkringsbesked