Byggnads

Grupplivförsäkring

Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader.

I ditt medlemskap ingår en livförsäkring som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Grupplivförsäkring

Som medlem i Byggnads omfattas du av en grupplivförsäkring med ett försäkringsbelopp på 23 250 kronor som vid dödsfall utbetalas till dödsboet. Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 66 år.

För försäkringen gäller grupplivförsäkringsvillkoren som du kan läsa här. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Grupplivförsäkringsvillkor

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.