Elektrikerförbundet

Olycksfall 60+ och Diagnos 60+ för din partner

Så hanterar vi dina personuppgifter
Att vara försäkrad mot plötsliga utgifter är minst lika viktigt efter pensionen som när du arbetar. Med Olycksfall 60+ och Diagnos 60+ får du en fortsatt trygghet i vardagen.
Med Olycksfall 60+ har du ett skydd som ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda olyckor.

Vem kan inte ramla och slå ut en tand, halka i badkaret, trilla ned från en stege eller cykla omkull?

Olycksfall 60+

Här kan du läsa mer vad som ingår i försäkringsdelen.

Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du 700 kronor redan vid första läkarbesöket. Det ska till viss del täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor. Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård, får du ersättning med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.

Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid (den tid det tar att läka skadan) får du 700 kronor i ersättning och 700 kronor efter ytterligare sju dagars sjuktid.

Om du blir inskriven på sjukhus över natt i minst två dagar får du 100 kronor redan från första dagen och sedan i upp till 180 dagar.

Du kan också få ersättning om du behöver hjälp av en tandläkare.

Du kan också få ersättning för andra kostnader i samband med ett olycksfall, det kan till exempel vara trasiga kläder, hörapparat och glasögon eller kostnader för hjälp i hemmet och korttidsboende.

Om du avlider som följd av ett olycksfall, betalas 40 000 kronor ut till dödsboet.

Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet som betyder bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur mycket ersättning du kan få beror på graden av invaliditet. Försäkringsbeloppet är 250 000 kronor.

Om din skada kräver läkarvård och medför minst åtta dagars akut sjuktid får du också en engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller. Det är till exempel 3 000 kronor vid lårbenbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor vid förlamning.

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Du får ersättning för direkta följder av en sådan olycksfallsskada, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Sjukdom medför ofta ökade kostnader. Visst skulle det kännas bra att kunna unna sig själv en resa eller något annat trevligt under rehabiliteringen?

Med Diagnos 60+ har du den möjligheten och du kan ha försäkringen kvar ända tills du fyller 85 år. Om du drabbas av en nedanstående diagnos, orsakad av sjukdom, kan du få en skattefri engångsersättning.

Hur gäller Diagnos 60+?

Här kan du läsa mer om hur försäkringen fungerar.

För att du ska kunna få ersättning måste det ha gått minst 180 dagar mellan tecknandet och den dag då diagnosen fastställdes. Denna kvalifikationstid gäller inte om du inom 90 dagar från utträdet ur vår Diagnosförsäkring går över till Diagnos 60+. Du har rätt till ersättning när det har gått 30 dagar efter att diagnosen fastställdes.

Ersättningsbeloppet är 40 000 kronor och du bestämmer själv vad du vill göra med pengarna. 

Om du redan har fått ersättning för en diagnos gäller speciella regler om du skulle ha oturen att drabbas igen:

  • Du kan få ersättning för högst tre olika diagnoser.
  • Du kan inte få ersättning för samma diagnos flera gånger.

Du kan teckna Diagnos 60+ för din make, registrerade partner eller sambo. Kontakta kundservice på 0771–950 950 så hjälper vi dig.

Dessa diagnoser omfattas av Diagnos 60+

Diagnosen måste vara fastställd senast den månad du som är gruppmedlem fyller 85 år. Du kan inte få ersättning för en diagnos som du redan hade när försäkringen tecknades.

Diagnos
Beskrivning
Cancer (ICD C00-C97 (maligna tumörer) och D00-D09 (cancer in situ) exklusive C44, C91.0, C91.0a-C91.0b, C92.0-C92.1, C92.3-C92.6, C92.0a-C92.0b, C93, C94.4, D00-D00.1, D01.4-D01.9, D02.0, D02.4, D04, D07.0-D07.4, D07.6, D09.0-D09.2, D09.7, D09.9)
Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Motorneuron sjukdom ALS (ICD G 12,2)
 
Multipel skleros (ICD G35)
Parkinsons sjukdom (ICD G20)
 
Psoriasisartrit (ICD M079)
 
Reumatoid artrit (ICD M05-M06)
 
Schizofreni (ICD F20, F25)
 
Sjukdomar i hjärnans kärl (ICD G46.0-G46.8, I60-I61, I62.0, I63, I67.0, I68.1-I68.2, I69.1-I69.2)
 
Här kan du ladda hem försäkringsvillkoren. Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringarna.

Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada. Här ligger alltid den senaste versionen av villkoret.

Villkor Olycksfall 60+

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om försäkringarna.

Nej, det finns ingen åldersgräns när det gäller ersättning.

Ja, genom att skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande till Folksam. Kontakta oss på Kundservice - 0771–950 950 så hjälper vi dig.

Om du omfattas av Sjuk- och efterlevandeförsäkringen vid din 66 års-dag förs den över till försäkringen Diagnos 60+.

Du tecknar både Diagnos 60+ och Olycksfall 60+ genom att kontakta Folksam på 0771–950 950, måndag-fredag 7.30–21, lördag–söndag 9–19.